حسین جان
"حر" کن مرا که جان من از شرم پر شده
من را که راه نیست به جمع "حبیب" ها
♡❤
السّلام علیک یااباعبدالله الحسین علیه السلام