باشهـــــــــدا...:

✨✨✨


چــادرگر چہ شهیدم نمے ڪند


ولے ه ن شہدا مے ڪند مرا...


چـــادر

من قسمتی از وصیت نامه ست...
@yade_shahidan