اولین جلسه ucmas«یوثی مث» در شهر مُهر برگزار گردید
به گزارش خبرنگار پانای مُهر: در تاریخ 13آبان ماه 1395 روز چهارشنبه کلا آموزش خانواده برای اولیایی که در این کلاس ثبت نام نموده بودند و همچنین همزمان با آن دانش آموزان در کلاس آموزش «یوثی مَث» فرا گرفتند :
یوثی مث : روشی بای تقویت ذهن می باشد که سرعت و دقت ذهن را با بیشتر می کند . و دانش آموز عملا با چرتکه کا ر می کند.. به گفته حجه ال تکاپو مسئول برگزاری کلاس یوثی مث: دانش آموزان و مردم علم دوست شهرمهر استقبال بسیار خوبی از این کلاس داشته اند .
گفتنی است یوثی مَث در کشور ایران پنج سال است که رایج شده و هم امنون اولین دوره آن این کلاس در شهر مهر راه اندازی گردیده است.
خبرنگار پانا: زهرا عباسی