علی صادقی منش مزینانی، با دفاع از رساله ی خود و ب نمره ممتاز به عنوان نخستین دانشجوی ی زبان و ادبیات فارسی حکیم سبزواری از این فارغ حصیل شد

به گزارش شاهدان کویرمزینان ؛ علی صادقی منش سال 1366 در سبزوار به دنیا آمد و نام برادر شهیدش را که در عملیات کربلای5 به شهادت رسید برایش انتخاب د.

وی روز 28 شهریور 1396 با دفاع از رساله ی خود و ب نمره ممتاز به عنوان نخستین دانشجوی ی زبان و ادبیات فارسی حکیم سبزواری از این فارغ حصیل شد.

پدر بزرگوار این فرزند فرهیخته مزینان محمدحسن صادقی منش نیز از فرهنگیان با سابقه این خطه است که مدت 30 سال در آموزش و پرورش شهرستان سبزوار خدمت کرد.

پیشینه ی علمی و پژوهشی علی صادقی منش مزینانی

کتاب های چاپ شده:

1ـ درد بی رنگ(قطعات ادبی) چاپ شده در سال1389، نشر قو، تهران.

2ـ حکمت شادکامگی(ترجمه) نوشته ی اندرو متیوز، ترجمه و ارایه ی برابرنهادهایی از فرهنگ و ادب پارسی: علی صادقی منش و محمدعلی کوثری، چاپ شده در سال1393، انتشارات سینا کتاب.

3ـ جادوی اعتماد به نفس(ترجمه) نوشته ی باربارا دی آنجلیس، ترجمه و ارایه ی برابرنهادهایی از فرهنگ و ادب پارسی: علی صادقی منش و محمدعلی کوثری، چاپ شده در سال 1393، انتشارات خط سفید.

مقالات چاپ شده و پذیرش گرفته از مجلات علمی معتبر:

1 ـ بازشناخت نظریة «گذار فرامن قوم ایرانی از احکام غریزه محور شاه» در داستان سیاوش (با تکیه بر دیدگاه ادبی ـ روانکاوانة فروید(

با همراهی جناب آقای مهیار علوی مقدم، پذیرش شده در مجله ی علمی ـ پژوهشی بوستان ادب.

2ـ مکتب اخلاقی خیام؛ اص فایده و گریز از خ مگی در رباعیات خیام

با همراهی جناب آقای مهیار علوی مقدم، پذیرش و چاپ شده در مجله ی پژوهشنامه ی ادبیات تعلیمی، سال هفتم، بهار 1394، شماره 25

3ـ continuation of despotism in sufis’ rituals in iran society typology of transaction in attar’s tazkirat al-awliyā, based on the psychological commentaries of eric berne

با همراهی جناب آقای ابوالقاسم رحیمی، چاپ شده در مجله

studies in literature and language.

4- literariness of a text, as a game

با همراهی جناب آقای ابوالقاسم رحیمی، چاپ شده در مجله­ی

studies in literature and language.

5ـ comparative study of love in writings of bakharzi and jami by focusing on the analysis of love tract and the seven thrones[1]

با همراهی جناب آقای عباس محمدیان چاپ شده در مجله ی دارای ایمپکت فکتور:

anglisticum(the international journal of english literature, linguistics & interdisciplinary studies)

6ـ an analytical study on the effects of autocratic regimes’ support of poetry, with a focus on qaṣīdah’s evolution to ghazal, in persian literature

با همراهی جناب آقای احمد خواجه ایم، حمیده قادری سهی و محمدعلی کوثری پذیرش شده در مجله­ی دارای ایمپکت فکتور

research scholar – an international refereed e-journal on literary explorations

7- the emergence of the sufi literature as the balance of power in media

(an analytical study on the impact of sanaee’s poem on the emergence of the emancipated media in iran)[2]

با همراهی جناب آقای عباس محمدیان چاپ شده در مجله­ی دارای ایمپکت فکتور

international journal of social and educational innovation (ijseiro)

volume 2 / issue 3/ 2015

8- identification of effective rhetorical elements in writing a realistic story in persian language

به همراهی جناب ابوالقاسم رحیمی و حمیده قادری سهی پذیرش شده در مجله­ی دارای ایمپکت فکتور

international journal of english and education.

9-analyzing the keeper autocracy ritual in an iranian

literary work: the policy with focus on psychological

theories of eric berne[3]

به همراهی جناب ابراهیم استاجی چاپ شده در مجله ی دارای ایمپکت فکتور

research scholar – an international refereed e-journal on literary explorations.

10 ـ سربداران، پیشروان ش ت سکوت و عبور از هراس(بررسی عوامل مؤثر بر گذر سربداران از هراس چیره ی جامعه از مغول)؛

پذیرش شده برای چاپ در مجموعه مقالات سربداران که به کوشش جناب آقای ایزدی(عضو هیأت علمی حکیم سبزوار) با همکاری وزارت علوم در دست تدوین است.

*مقالات ارایه شده و چاپ شده در همایش ها:

11ـ ژان پل سارتر در برزخ ماهیت و وجود(بررسی مکتب ادبی اگزیستانسیالیسم در آینه ی فلسفه و آثار ادبی ژان پل سارتر)

با همراهی جناب آقای ابوالقاسم رحیمی، چاپ شده در مجموعه ی مقالات علمی زلف سخن و پذیرفته شده در همایش ملی زبان و ادبیات فارسی مشهد، سال 1389).

12ـ بررسی نقش دستور در آموزش زبان دوم بر بنیاد آرای روان­شناختی اریک برن

با همراهی جناب آقای ابراهیم استاجی(ارایه شده و چاپ شده در همایش بین­المللی زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج در زنجان).

13ـ توالی وهم تقدیر شوم در ناخودآگاه کاوس(نقد داستان سیاوش بر بنیاد آرای فروید، با محوریت اثباتِ یک فرضیه­ی نوین)

با همراهی جناب آقای ابراهیم استاجی(ارایه شده و چاپ شده در همایش بین­المللی زبان و ادبیات فارسی انجمن ترویج در زنجان).

14ـ نقش آزمون های سراسری در انگیزش دانشجویان زبان و ادبیات فارسی به یادگیری زبان عربی (بررسی آسیب شناختی پرسش های عربی آزمون های سراسری کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از سال1384تا1393)؛

با همراهی جناب آقای ابراهیم استاجی و حمیده قادری سُهی، پذیرش اولیه در نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران.

سخنرانی­ ها:

ـ ارایه ­ی سخنرانی در نکوداشت ش پیر با عنوان«انسان از دیدگاه حافظ و ش پیر» در دانشکده­ ی ادبیات و علوم انسانی.

ـ ارایه ­ی سخنرانی با عنوان «مکتب اخلاقی خیام» در همایش بزرگداشت حکیم عمر خیام در حکیم سبزواری در سال 1392.

ـ ارایه ی سخنرانی در نشست پژوهشی روز ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی در تالار اجتماعات دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی حکیم با عنوان«ظلم ستیزی و ستایش داد در شاهنامه» در سال1393.

ـ ارایه ی سخنرانی در نشست پژوهشی روز ملی مولانا در تالار اجتماعات دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی حکیم با عنوان«مولانا، شاعری رها از تأثیرات دربار بر شعر» در سال1393.

پیشینه ی علمی ـ فرهنگی:

ـ مدیریت هنری همایش ملی دوسالانه ی آسیب­شناسی آموزش زبان­های خارجی در ایران(این همایش در 9 و 10 اردیبهشت1394 برگزار خواهد شد).

ـ همکاری در برگزاری نشست­های پژوهشی در دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی حکیم سبزواری.

ـ مدرس زبان و ادبیات فارسی در حکیم سبزواری و علمی کاربردی1 سبزوار.

ـ دانشجوی ممتاز فرهنگی و درسی تربیت معلم سبزوار، در سال تحصیلی 1389ـ1390.

ـ رتبه ­ی یک معدل(05/­19)، در میان دانشجویان کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی حکیم ورودی 1390.

ـ همکاری در برگزاری همایش ملی بیهقی در سال 1392.

ـ مدیریت سایت دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی حکیم سبزواری از مهر1391 تا کنون.

ـ عضو هیأت مؤسس، طراح، نویسنده ی اساس نامه و مبتکر «کانون دست های تماشا» تربیت معلم سبزوار، که کانونی است با هدف همیاری و درک ن نایان و کم بینایان(برای آشنایی با اه و برخی فعالیت های این کانون، می توانید به تارنمای این کانون مراجعه کنید: www.dasthayetamasha.mihanblog.com).

ـ سابقه ی سردبیری پرفروش ترین نشریه ی تربیت معلم سبزوار با نام «من فکر می کنم».

ـ سابقه ی سردبیری نشریه ی برگزیده ی دانش آموزی شهرستان سبزوار با نام «انتظار».

ـ سابقه ی مجری گری چندین همایش بزرگ، در تربیت معلم سبزوار، از جمله بزرگداشت فردوسی، بزرگداشت سعدی و سهراب سپهری، همایش بزرگ فانوس خیال و… .

ـ سابقه ی گویندگی متون ادبی.

ـ دبیر، مجری و مبتکر همایش بزرگ «وسوسه ی نخست» برگزار شده در سالن اجتماعات(تالار شریعتی تربیت معلم سبزوار).

ـ دبیر، مجری و مبتکر همایش بزرگ«آن پیر چنگ نواز، با محوریت شخصیت رودکی و آسیب شناسی جایگاه اجتماعی ن نایان» برگزار شده در سالن اجتماعات تربیت معلم سبزوار.

ـ همکاری با بخش ن نایان اداره ی کتابخانه های عمومی شهرستان سبزوار در تولید کتاب های گویا.

[1]ـ بررسی همسنج عشق در آرای با زی و جامی با تأکید بر بررسی رساله­ در عشق و هفت اورنگ.

[2]ـ پدیداری ادب صوفیانه، به مثابه ی توازن قدرت رسانه(تأثیر شعر سنایی در پدیداری رسانه آزاد در ایران).

[3] تحلیل مناسک حافظ استبداد در سیاست نامه با تمرکز بر آرای روان شناختی اریک برن.

به جمع شاهدان کویردر تلگرام بپیوندید: https://telegram.me/shahedanemazinan