سازمان هواشناسی استان اردبیل طی اطلاعیه ای هفته آینده را هفته ای سرد و زمستانی برای استان اردبیل پیش بینی کرد

image result for ‫سازمان هواشناسی‬‎

اطلاعیه هواشناسی استان اردبیل :

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر آن است طی روزهای چهارشنبه (26 آبان) و پنجشنبه(27 آبان) در مناطقی از استان بویژه در شمال استان بارش باران رخ خواهد داد که در روز پنجشنبه وزش بادهای نسبتاً شدید در مناطقی از استان انتظار می رود.

اما از اوا ... روز ... (28 آبان) با ریزش هوای بسیار سرد از عرض های شمالی به منطقه، دمای هوا در طول هفته آینده بشدت کاهش خواهد یافت بطوریکه در غالب مناطق استان دما بین 12 تا 18 درجه سلسیوس کاهش و یخبندان اتفاق خواهد افتاد.

از لحاظ بارش در مناطق مرکز و جنوب استان بارش برف و در شمال استان بارش بصورت باران و برف پیش بینی می شود.

"درصورت تغییر در الگوی نقشه های هواشناسی مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد

سازمان هواشناسی استان اردبیل