اگر ی معانی این دعاها را نمیداند، با زبان خودتان دعا کنید

انقلاب: در این شبها با خدا باید حرف زد، از خدا باید خواست. اگر معانی این دعاها را انسان بداند، بهترین کلمات و خواسته ها در همین دعاها و شبهای ماه رمضان و شبهای احیاء و دعای حمزه و دعاهای شبهای قدر است. اگر ی معانی این دعاها را نمیداند، با زبان خودتان #دعا کنید؛ خودتان با #خدا حرف بزنید.۱۳۸۷/۰۶/۳۰

در سحرگاه ایام ماه مبارک رمضان، یک نکته ی اخلاقی از حضرت آیت الله در این حساب منتشر خواهد شد.

@khamenei_ir