شرف و شعور دو روی یک سکه اند

آنکه شعور ندارد، شرف هم ندارد

و آنکه شرف ندارد، شعور ندارد!

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض