تغییر اقلیم پدیده ای است که در سال های اخیر اثر خود را در بخش های مختلف نشان داده است که ضروری است برای جلوگیری از چالش های بیشتر، فرصت ها و تهدیدهای ناشی از این پدیده امروز مدیریت شود.

سرویس جامعه -

کارشناسان با بادآوری اثرات منفی تفییر اقلیم در بخش های مختلف، این پدیده را عامل برخی شرایط جغرافیایی عنوان می کنند که با مدیریت مناسب امکان بهره برداری بهینه به ویژه در تولید انرژی را فراهم می کند و حتی با برنامه ریزی می توان با تهدیدهای آن اصولی مقابله کرد.

به گزارش تجارت نیوز، رویدادهای طبیعی در دهه های گذشته روند خود را داشتند تا انسان با زیاده روی در مصرف سوخت های فسیلی و افراط در تولید گازهای مضر برای جو زمین، گازهای گلخانه ای را تولید کرد و بشر آن چنان پیش رفت که نباید می رفت.

تولید بیش از حد گازهای گلخانه ای در ورای جو زمین سطحی ایجاد کرد که تبادل گرمای خورشید و گرمای ناشی از مصرف گازهای گلخانه ای را با مشکل مواجه کرد و به رخداد پدیده تغییر اقلیم انجامید.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به این که خش الی های شدید و سیلاب های متوالی از اثرات تغییر اقلیم است، افزود: در گذشته خش الی ها به صورت دوره ای بود و بین آن ترسالی رخ می داد که اثرات خش الی را خنثی می کرد ولی در سال های اخیر تغییر اقلیم به خش الی های متوالی و بلندمدت انجامیده است.

غلامرضا حسنی غربا، سیلاب های متوالی را دیگر اثر تغییر اقلیم در این سال ها ذکر و خاطرنشان کرد: تواتر سیلابها، خش الی های توامان، افزایش سرعت باد و طوفان، افزایش پدیده های جدی با گرما و سرمای شدید، دیگر اثرات مهم تغییر اقلیم است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان یادآور شد: تمام این اثرات شرایطی را در حوزه های مختلف ایجاد می کند که در مدیریت کلان باید به آن توجه شود.

وی با بیان این که شدیدترین گرمای تابستان و سردترین زمستان در دهه های گذشته در همین سال ها رخ داده است، خاطرنشان کرد: تغییر اقلیم البته در کنار تمام اثرات منفی می تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد که مدیریت کلان باید به آن توجه کند.

حسنی غربا تصریح کرد: افزایش روزهای آفت یکی از اثرات تغییر اقلیم است که می توان با مدیریت صحیح استفاده مناسبی از آن در تولید انرژی پاک کرد.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه در سمنان ۳۲۰ روز از ۳۶۵ روز سال هوا آفت و بدون غبار است که بهترین شرایط را برای تولید انرژی از خورشید را فراهم می کند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به این که کشورهای پیشرفته از این ظرفیتها به خوبی استفاده می کنند، گفت: در آلمان که یک سوم روزهای آفت ایران را دارد ۲۶ درصد انرژی مصرفی اش از انرژی خورشیدی است، در حالی که ایران با داشتن چنین ظرفیتی، کمتر از یک درصد از انرژی از خورشید تولید می شود.