... حسن عسکری علیه السلام فرمودند: «علامات المؤمن خمس: صلاة احدی و الخمسین و زیارة الاربعین و ... ختم فی الیمین و تعفیر الجبین والجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم؛ نشانه های مؤمن و شیعه، پنج چیز است: اقامه ... پنجاه و یک رکعت، زیارت اربعین حسینی، انگشتر در دست راست ... ، سجده بر خاک و بلند گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم». (تهذیب 6/52)

مراد از ... پنجاه و یک رکعت، همان هفده رکعت ... واجب روزانه به اضافه ... های نافله است که جبران کننده نقص و ضعف ... های واجب است؛ به ویژه اقامه ... شب در سحر که بسیار مفید است.

موارد دیگری نیز که در روایت یاد شده، هم ... از مختصات شیعیان است؛ زیرا فقط شیعه است که سجده بر خاک دارد و نیز غیرشیعه است که یا بسم اللّه الرحمن الرحیم را نمی گویند یا آهسته تلفظ می کنند. هم چنین شیعه است که انگشتر به دست راست ... و نیز زیارت اربعین حسینی را مستحب می داند.