بسم رب ال

پاسدار م ع حرم آملی شهید مهدی قره محمدی درنبرد با تکفیریها در به شهادت رسیده اند.

ایشان هشتمین شهید م ع حرم شهرستان آمل میباشند.

م ع حرم شهید مهدی قره محمدی متولد ۱۳۶۴ از منطقه ملت آباد آمل و ن تهران بود .

وی از سوی یگان صابرین نیروی زمینی به منطقه دیرا ور رفته بود امروز به شهادت رسید

@sh_modafeaneqom

@modafeanharambibizeinab

بسم رب ال و الصدیقین

پاسدارسید مهدی میرعباسی

از پادگان۴۲قدراراک درمناطق عملیاتی غرب کشوردرحین عملیات پا ازی مناطق مین ریزی شده اززمان دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

@agamahmoodreza