از زمینِ ڪربلا . . .

خورشیدهـا برخاسته

عشق از قافلہ ، ۷۲ سر می خواسته

پاسـدار م ع حـرم

تعزیه خوان حسین(؏)

شهید جاویدالاثر سیدجواد اسدی

سـالروز ولادت

@ravayate_fath