آب نیمه گرم:ولرم

ابزار ش ته بندی:آتل

اثر چربی:لک

از چهار ضلعی ها:لوزی

از دشمنان خدا انتقام می گیرد:ثارالله

اشعار چهار مصراعی:رباعیات

الفبای موسیقی:نت

امر از آمدن:بیا

انتقام:خونخواهی

انگبین:ظی 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]