بارها از سوی برخی از دانشجویان محترم، مورد سؤال قرار گرفتم که وقتی برای ارشد درس میخوندم برنامه ی روزانه ی درس خوندنم به چه شکل بوده و منم هر بار جواب میدادم که نحوه ی برنامه ریزی روزانه، یه امر شخصی هست و برنامه ی ی ممکنه مناسب برای دیگرون نباشه و چه بسا حتی برای دیگرون گمراه کننده هم باشه. این از این.

چن وخ پیشا، توی جزواتم، سراغ یه جزوه ی قدیمی دورهٔ کارشناسیم می گشتم که برخوردم به دو صفحه ی ذیل، مال آبان ماه همون سالی هست که من سال بعدش توی ارشد، رتبه ی 21 رو ب و توش میتونید برنامه روزانه ی 3 روز منو ببینید، اون ترم مرخصی گرفته بودم، ترم نهم کارشناسی بودم و نمی رفتم، عمده برنامه م متمرکز بود بر خوندن زبان عمومی.

قسمتایی از متن که محو شده به علت شخصی بودن اطلاعات مندرج در متن هست.***