#دوست_من_قرآن...همیشه قل هو الله بخوانیم.


# _صادق علیه السّلام از پدرش روایت نموده که # _خدا صلّی اللَّه علیه و آله بر جنازه سعد بن معاذ # گزارد و فرمود: «به راستی، نود هزار فرشته بر او گزاردند که جبرئیل نیز در میان آنان بود. از جبرئیل علیه السّلام پرسیدم که او از چه رو استحقاق شما را یافت؟ جبرئیل علیه السّلام گفت: از آن رو که در حال ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در حال رفت و آمد، #سوره_توحید را #تلاوت می‏کرد.»(کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه حسن زاده، صفحه 295)

#فضیلت_سوره_توحید #فضیلت_قل_هو_الله_احد

#قرآن #فضیلت_سوره ها