ایرانی ها در انتظار با کوفیان تفاوت دارند!!!!


در انتظار کاری کردیم که کوفیان انجام ندادند!!!


مردم کوفه هزاران نامه برای حسین علیه السلام نوشتند.


و از ایشان برای قیام علیه حکومت یزید مستبد یاری طلبیدند.


و خوددر شهر کوفه ای بودندکه دارای حکومت یزیدی بود.یعنی حاکم شهر کوفه و حکومت آن زیر نظر یزید بود.کوفه شهری بود که جمعیت زیاد و قابل توجهی از آن از حامیان و دوستداران اهل بیت بودند.اما حکومت اموی را پذیرفته بودند به این معنا که حکومت کوفه در اختیار اموی ها بود.


در این اوضاع وقتی حسین علیه السلام به سمت کوفه حرکت کرد.اموی ها شرایطی از ترس و طمع و تبلیغات را فراهم د که در عمل اکثر مردم کوفه دست از یاری حسین کشیدند و این بی وفائی و ننگ برای همیشه تاریخ برای مردم کوفه باقی ماند. اگر مردم کوفه خود دست به کار می شدند و حکومت اموی را در کوفه ساقط می د و یک حکومت مقتدر تشکیل می دادند.زمینه های ترس و طمع و تبلیغات مسموم را می بستند و می توانستند حسین علیه السلام را یاری کنند. به تعبیر دیگر اگر مردم کوفه یک حکومت محلی در کوفه تشکیل می دانند.منتظرانی خوبی برای حسین علیه السلام می شدند. به نظر می رسد شیعیان ایران که حکومت تشکیل دادند و منتظر قیام حضرت مهدی علیه السلام هستند.خیلی حساب شده تر از مردم کوفه عمل د. و در یاری زمان مردم پیش قدم خواهند بود.ان شا الله.


#حکومت_ ی # _حسین

#عزاداری# _زمان

#انتظار_فرج # _ #مقاومت #ایستادگی #جمهوری_ ی_ثمره_خون_شهیدان