یعنی قشنگ مشخص است تا ته ماجرا سهم من و امثال من حرص خوردن است.

یک عده که دنبال ست کیف و کفش و شال و ساق و گیره روسری و لاک و پیراهن مشکی و بدن سازی هستند برای محرم.

یک عده هم پول خوبی می گیرند بابت "سین ، سین" گفتن.

یک عده هم بدون این که چیزی اصولا بفهمند از معنای زیارت عاشورا، فقط به جهت ثواب ( که معنای آن را هم درست نمی دانند) پای ثابت روضه ها هستند.

یک عده هم کلا در این فضاها نیستند و در طول این دو ماه درگیر حساب و کتاب قیمت گوشت و سیب زمینی قیمه های هیئت و تقسیم آن به تعداد فقرای جهان هستند؛

این وسط من باید هر شب حرص بخورم که چرا هیئت فلان، بلندگو و باندش را توی خیابان گذاشته و مزاحم خواب و استراحت و زندگی مردم شده است.

مسجد محل؟ ایشان هنوز درباره خاموش بلندگوی بیرونی مسجد موقع خواندن قنوت عید فطر هم قابل توجیه نیستند.

ریش سفید، بزرگ تر، آدم حس :نداریم.

خودم؟ ندارم....فعلا تا اطلاع ثانوی اصلا حال بحث و قانع آدم ها را در هیچ موردی ندارم.

نتیجه؟ همان فریاد گوش اش مداح ساعت 11 شب: "مظلوم حسین".


+عنوان از حضرت رسول.