سلام

پریسا من وبمو بستم الان فعلنی اومدم که ادرس جدیدو بهت بدم

هر وقت اومدی نت خبرم کن بیام پشتیبانی

کارت دارم

اومدی خبرم کن میخوام ادرسو جدیدو بهت بدم

بخاطر مزاحمت یسری افراد مجبور شدم ازین ادرس برم

دوستان عزیزی که ادرس جدیدمو

میخوان در خدمتم