تسهیلات مسکن

دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن ۲۰ ساله می شود

آذرآب

دستگیری فریبرز پرنا مدیرعامل این شرکت به دلیل دریافت تسهیلات 50 میلیارد تومانی و همچنین به علت فشار برای برگزاری مجمع در اراک و اعلام نقش فریبرز پرنا در اغت ات اخیر اراک و عدم پرداخت حقوق معوقه

ادامه مطلب