شنیده ها و شایعات بازار2

قیمت گذاری خودرو

معاون صنعت از تصمیم ت مبنی بر قیمت گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز بازار ثانویه خبر داد.

پیوستن ایران به fatf

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از کاهش ۱۰.۵ درصدی کارمزد نقل و انتقال پول توسط کشورهای دیگر درصورت پیوستن ایران به fatf خبر داد.

ادامه مطلب