یکی از تازه ترین و جالب ترین ایده ها برای ساخت دوربین مخفی را در این گزارش مشاهده نمایید که تماشای آن خالی از لطف نیست.