خبرگزاری میزان- بازیکن تیم نفت تهران گفت:داور پن ی که برای پرسپولیس گرفت اشتباه بود و با همین تصمیم اشتباه شیرازه تیم ما را از هم پاشید.