روابط عمومی وزارت امور خارجه به انتشار یک متن توهین آمیز واکنش نشان داد.