علما و محققین شیعه بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام و تحلیل تاریخی کلامی، به بحث درباره اه حسین علیه السلام از قیام عاشورا پرداخته اند و حتی در این زمینه کتابهای نگاشته شده است.

در این نوشتار به صورت مختصر در دو ساحت به بیان اه آن حضرت می پردازیم:

1ـ تحلیل اه آن حضرت بر اساس خطبه های حسین علیه السلام و روایات اهل بیت علیهم السلام.

2ـ تحلیل اه آن حضرت از دیدگاه علما