با سلام و خسته نباشید خدمت همکارن محترم
ضمن تشکر از عزیزانی که برنامه عملیاتی و فرم مشخصات خود را ارسال نموده اند
از همکاران محترمی که هنوز موفق به ارسال نشده اند ا خواهشمندم نسبت با این امر اقدام فرمایید
ارسال فرم مشخصات صرفا جهت آشنایی با سرگروه محترم و تعامل و ارتباط مستقیم در صورت وم میباشد.
در صورت صلاحدید سرگروه های محترم مبنی بر تشکیل گروه تلگرامی با ارسال شماره ثلفن تلگرامی خود ،
طی هفته آینده گروه را تشکیل می دهیم.