درست چند روز پس از ادعای ترامپ مبنی بر اینکه ایران پای میز مذاکره باز خواهد گشت، شماری از اصلاح طلبان در نامه ای مشترک با اپوزیسیون خارج از کشور خواستار مذاکره مستقیم با رئیس جمهور شدند. به نظر می رسد نامه مشترک برخی اصلاح طلبان با اپوزیسیون خارج از کشور برای مذاکره با ترامپ، موجب آشکار شدن مرحله جدیدی از خیانت در پشت جبهه برای فشار بیشتر به مردم توسط انی که خود را اصلاح طلب می دانند، شده است.
کاریکاتور/"تسلیم نامه" اصلاح طلبان تندرو، خیانتی جدید!