علما و محققین شیعه بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام و تحلیل تاریخی کلامی، به بحث درباره اه ... ... حسین علیه السلام از قیام عاشورا پرداخته اند و حتی در این زمینه کتابهای نگاشته شده است.

در این نوشتار به صورت مختصر در دو ساحت به بیان اه ... آن حضرت می پردازیم:

1ـ تحلیل اه ... آن حضرت بر اساس خطبه های ... حسین علیه السلام و روایات اهل بیت علیهم السلام.

2ـ تحلیل اه ... آن حضرت از دیدگاه علما