ب ... ، به اطلاع می رساند در راستای تغییر ساختار نظام آموزشی دوره دوم متوسطه و تغییر کتب درسی در این دوره، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره متوسطه این اداره کل در نظر دارد به منظور هماهن ... و برنامه ریزی و تبادل نظر در جهت تدریس و ارزشی ... کتب جدید ... الیف و همچنین اعلام برنامه های دبیرخانه های راهبری کشوری دروس دوره دوم متوسطه گردهمایی سرگروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نواحی و مناطق استان را در روز ... مورخ 1395/9/19 از ساعت 8:30 تا 12:30 در محل پژوهشسرای آیت الله خاتمی واقع در بلوار شهید مدرس - مرکز استعدادهای درخشان برگزار نماید.

لذا از سرگروه های محترم زبان انگلیسی متوسطه دوم در تمام نواحی و مناطق استان یزد دعوت می کنیم حتما شرکت نمایند. در ضمن نظرات خود و همکاران درباره نقد کتاب دهم، گزارش عملکرد، گزارش بازدید از تدریس کتاب جدید ... الیف همراه داشته باشید.