شعار محرم امسال:

ید پراید و پفک نمکی مینو تحریم شود!!

من گمان کنم در جهان، ما عزادارترین ملت هستیم، دو ماه محرم و صفر..........

از طرفی بیشترین تعداد معتاد

بیشترین مصرف اوازم آرایش

بالاترین نرخ تورم خاورمیانه

من مخالف نفس برگزاری مراسم نیستم که اگر درست و خالصانه برگزار شود چیزی بهتر از آن نیست اما چرا این جور است؟

آیا مردم برای خوردن شام در این مراسم شرکت می کنند یا برای حسین؟

ملت ایران اگر به حسین اعتقاد داشت پراید نمی ید! دیدید چطور از پس یک تحریم پراید بر نیامدیم؟

مگر حسین برای امر به معروف نرفت؟ چرا مسولین در جلسات امر به معروف نشوند؟

در کشوری که یک ماه عزاداری برای ی که بر علیه ظلم مبارزه کرد، هنوز اموال مصادره ای وجود دارد؟ آیا این مصادره ها ظلم نبود؟ آیا مصادره شرکت مینو ظلم نبود؟ آیا نباید محصولات این کارخانه تحریم شود؟

راستی چرا خودمان یک حلسات عزاداری صادقانه برگزار نکنیم؟ یک دور همی ساده!!

اینکه من فقط انتقاد کنم و خودم هیچ کاری نکنم، تازه شدم مثل همان آنهایی که فقط مردم نصیحت می کنند و خودشان را یاد می برند