بزنیم مراد کنیم ق و لا ﺣﯿﻮﺍﻥ باشد ق و لا حمله کرده جالبه بخوانید

عبارت بزنیم مراد کنیم ق و لا ﺣﯿﻮﺍﻥ باشد ق و لا حمله کرده جالبه بخوانید در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
جالبه بخوانید !!!  
جالبه بخوانید مراد، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ روستایی ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ در راه برگشت، به ﺷﺐ خورد و از قضا در تاریکی شب ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ، ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ روستا، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ «ﺁﻫ

درخواست حذف این مطلب
حکایت آموزنده  
حکایت آموزنده شکار مراد مراد، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ روستایی ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ در راه برگشت، به ﺷﺐ خورد و از قضا در تاریکی شب ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ، ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ روستا، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ

درخواست حذف این مطلب
داستان کوتاه «شکار»  
داستانهای آموزنده مراد، ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟ روستایی ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ در راه برگشت، به ﺷﺐ خورد و از قضا در تاریکی شب ﺣﻮﺍﻧ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﺮﺩ. ﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺸﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﻪ ﻮﺳﺖ ﺣﻮﺍﻥ ﺯﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﺭﺳﺪ، ﺣﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ روستا، ﻫﻤﺴﺎﻪ ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺪ ﻭ ﻓﺮﺎﺩ ﺯﺩ «ﺁﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ، مراد شیر ﺷﺎﺭ ﺮﺩﻩ » مراد ﺑﺎ ﺷﻨ

درخواست حذف این مطلب
دیدار ابومهدى ال با نادیا مراد بعد از بازدید نادیا از زادگاهش روستاى کوجو در جنوب سنجار  
نادیا مراد دختر ایزدی که در جریان حمله به شهر شنگال موفق به فرار از دست آنان شده بود و طی دو سال اخیر در مجامع، کنفرانسها و ات متعددی در کشورهای مختلف، سعی در جلب نظر جامعه جهانی به تهدیدات موجود علیه ایزدی ها کرده بود، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سفیر حسن نیت برای حفظ کرامت بازماندگان تجارت انسان انتخاب گردید.لازم به ذکر است در جریان حمله به شهر شنگال سنجار واقع در شمال غرب موصل دست کم 5 هزار زن و دختر ایزدی به اسارت این نیروها درآمدند و ب

درخواست حذف این مطلب
پروانه مراد  
دیروز صبح بیدار شدم صبحانه خوردم و بعدش ی دوش گرفتم nbsp ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (65) : غصب بغداد توسط سلطان مراد چهارم عثمانی و غارت آن با پیمان شکنی  
غصب بغداد ای ایران توسط سلطان مراد چهارم عثمانی و غارت آن با پیمان شکنی عثمانی ها بخش65 ... سلطان مراد به محض ورود به حومه بغداد بلافاصله با تمام نیرو دست به حمله زده ، قلعه را با توپ های سنگین زیر آتش گرفت ؛ بطوری که در هر روز م از چهل و پنج هزار گلوله که وزن هر یک بیست و چهار من بود به سوی قلعه پرتاب می د . مدت محاصره چهل روز بطول انجامید . محصورین با دلاوری و شجاعت بی مانند در زیر باران گلوله های توپ و خم و مشعل های آتش مقاومت می ورزیدند تا سرانجام

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (64) : مجدد سلطان مراد چهارم عثمانی به ایران و تلاش برای غصب بغداد و ایروان  
مجدد سلطان مراد چهارم عثمانی به ایران و تلاش برای غصب بغداد و ایروان عثمانی ها بخش64 ... تا سال 1048 ت ایران و عثمانی در حال متارکه به سر می بردند و هیچ یک از طرفین اقدامی علیه یکدیگر ن د تا در این سال سلطان مراد چهارم سرانجام تصمیم گرفت به انتقام از دست رفتن ایروان ، مجددا حمله به خاک ایران را از سر بگیرد . به این قصد با نیروی مجهزی عازم فتح بغداد گردید . برای بار دیگر دو پادشاه در برابر یکدیگر قرار گرفتند . 1 تاریخ نظامی ایران دوره صفویه ، خانبابا بی

درخواست حذف این مطلب
معنى نجم در سوره نجم چیست؟  
در این که مراد از «النجم» در آیه اول سوره «نجم» چیست؟ مفسران احتمال هاى متعددى دادند.برخى «نجم» را اشاره به قرآن مجید مى دانند به خاطر آن که عرب ها از چیزى که به تدریج مى آید تعبیر به نجم مى کنند و چون قرآن کریم در طول 23 سال به تدریج نازل شده است به عنوان «نجم» در این آیه از آن یاد شده است.براساس این نظریه، منظور از «اذ هوی» نزول قرآن بر قلب پاک است.برخى دیگر نیز، مراد از «النجم» را شهاب ها و برخى دیگر مراد از آن را ستاره «ثریا» یا «شهرى» دانسته ا

درخواست حذف این مطلب
... مسئولیت حمله نیس را برعهده گرفت  
گروه تروریستی ... در بیانیه ای حمله تروریستی اخیر به شهر نیس در فرانسه را به عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله 84 تن که برای مراسم روز ملی فرانسه در شهر نیس ... کرده بودند توسط یک راننده کامیون زیر گرفته شده و کشته شدند. این در حالی است که رسانه های فرانسوی بوهلال 31 ساله تونسی الاصل مقیم فرانسه را عامل حمله نیس معرفی کرده اند. فردی که گفته شده هیچ یک از موازین شرع ... را رعایت نمی کرده ... می خورده، گوشت خوک مصرف می کرده و هرگز به مسجد نرف

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (58) : عثمانی ها دشمن ایران بودند / سلطان مراد چهارم به ایران با لشکر بیشمار  
عثمانی ها دشمن ایران بودند سلطان مراد چهارم به ایران با لشکر بیشمار عثمانی ها بخش58 ... پس از مرگ شاه عباس صفوی و روی کار آمدن شاه صفی سلطان عثمانی که از ش ت های پی در پی در زمان شاه عباس و بازپس گیری مناطق از دست رفته ایران از عثمانی ها توسط شاه عباس ناراحت و پیوسته منتظر فرصت بودند تا جبران مافات را بنماید ، درصدد برآمد از اوضاع داخلی ایران استفاده نماید . بنابراین سلطان مراد چهارم پس از سرکوب یاغیان و گردنکشان داخلی و باز آوردن امنیت در سراسر

درخواست حذف این مطلب
درگیری های داخلی در الباب طی سه روز گذشته وارد فاز جدیدی شده است.  
فیلق الشام، تیپ حمزه و تیپ سلطان مراد و از طرف دیگر احرارالشام و تیپ یکم ساحلی مدام به مناطق همدیگر حمله کرده و سعی در کنترل شهر دارند.خبرها حاکی از کشته شدن حداقل 35 نفر طی سه روز گذشته در الباب است.همچون ادلب، شمال حلب نیز به عرصه کشمکش های داخلی گروه های مسلح تبدیل شده است.

درخواست حذف این مطلب
حمله مسلحانه به یک زندان جان چند نفر را گرفت  
حمله مسلحانه به یک زندان جان چند نفر را گرفتدر حمله چند فرد مسلح به زندانی در کنگو ۱۱ نفر کشته شدند.ماجرای حمله مسلحانه به یک زندانماجرای حمله مسلحانه به یک زندان این حمله مسلحانه به یک زندان در شرق کنگو انجام شد و در میانقربانیان 8 نگهبان زندان نیز دیده می شوند.حمله مسلحانه به یک زندانبر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق اعلام مقامات کنگو روز گذشته یکشنبه مردان مسلح به زندانیدر شرق این کشور حمله د که این حادثه 11 قربانی برجا گذاشت و منجر به فر

درخواست حذف این مطلب
لحظه وحشتناک حمله روح پسر به پدرش  
حمله روح پسر به پدرحمله روح پسر به پدر ، مردی در حالیکه قصد آرام همسر بیمارش را داشت، ناگهان با شدت به زمین کوبیده شد.طبق ادعای خود او این اتفاق توسط روح پسرش رخ داده است.اتفاق عجیب حمله روح پسر به پدرحمله روح پسر به پدرحمله وحشتناک روح پسر به پدرصحنه هایی از یک روان درمانی بر روی زنی است که به خاطر از دست دادن فرزندش دچار افسردگی حاد شده و سلامت روح خود را از دست داده است. nbsp ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
حمله انتحاری ودر گیری بین مهاجمان وپولیس محلی گردیز  
nbsp حمله گروهی مهاجمان انتحاری به فرماندهی پلیس در گردیز مرکز این ولایت، باکشته شدن تمام مهاجمان پایان یافته است. این وزارت کشته شدن توریالی عبدیانی، فرمانده پلیس پکتیا را تایید کرده است.ژنرال مراد علی مراد، معاون ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان عصر امروز در یک نشست خبری درکابل درمورد آمار تلفات گفت که در حمله امروز علاوه بر فرمانده پلیس پکتیا،۲۱ سرباز پلیس کشته و ۴۸ سرباز زخمی شده اند.او افزود که در این حمله ۲۰ نفر غیر نظامی کشته و ۱۱۰ ن

درخواست حذف این مطلب
پروانه مراد  
این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده و از طریق فید قابل مشاهد نمی باشد. شما با مراجعه به وبلاگ نویسنده و وارد رمز عبور می توانید مطلب مورد نظر را مشاهده نمایید. برای مشاهده این مطلب در وبلاگ اینجا را کلیک کنید

درخواست حذف این مطلب
سوالی ساده از خدا  
خوب جالبه استدلالشون nbsp و البته جالبه که تمایلات نفسانی خودشون رو به خدا نسبت میدنکه خداوند زن را ازکمر مرد آفریددر حقیقت زن رو نیافرید که موجودی مستقل باشداو را آفرید تا نیازهای مرد را رفع کندکه برای او پخت و پز کندکه فرزندانش را بزرگ کندتنها همینو البته برای اینکه مردهای دیگر به او تمع نکنند به او دستور داد که زیبایی هایش رو بپوشاندتا خدای نکرده مردها با دیدن او وسوسه نشوندواقعا مس ه است\-

درخواست حذف این مطلب
حمله انتحاری این بار با کامیون ما  
حمله انتحاری با کامیون ماحمله انتحاری با کامیون ما منابع خبری گروه تروریستی تکفیری ، ع ی از عامل انتحاری خود در صحرای سینا منتشر د.حمله انتحاری با کامیون ماحمله انتحاری نوعی خودکشی عقیدتی به قصد دیگرکشی و صدمه زدن به غیر دشمن است.در این نوع از خودکشی فرد دست به طراحی و اجرای یک برنامه ت یبی می زند که طی آن خود را وسیله آسیب زدن به دشمن قرار می دهد و از بین می برد. این شکل خودکشی را می توان نوعی حمله منفعلانه به دشمن دانست.حمله انتحاری از دیگر ا

درخواست حذف این مطلب
حمله به اه ی در اطراف فرودگاه دمشق ؛ انگشت اتهام به سمت اسراییل است  
منابع هوادار نظام به نقل از یک منبع نطامی اعلام د این انفجارها ناشی از اصابت موشکهای اسراییلی به یک هدف نظامی در جنوب فرودگاه دمشق بوده است.مسلحین مستقر در غوطه شرقی هم با انتشار ویدیویی ادعا میکنند این حمله با بیش از ۶ موشک انجام شده.هنوز مقامات سوری به صورت رسمی در مورد چنین حمله ای اظهار نظر نکرده اند.به گزارش شبکه المنار این حمله تلفات جانی نداشته و یک مخزن سوخت هدف حمله قرار گرفته است. این شبکه هم اسراییل را عامل احتمالی این حمله معرفی ک

درخواست حذف این مطلب
پیوستن فرمانده تیپ اول سلطان مراد به  
ابوالخیر فرمانده تیپ اول پیاده سلطان مراد زیرمجموعه آزاد، به همراه دستکم ٢٥ نفر از نیروهایش عمدتا از تیپ سلطان مراد و فیلق الشام پس از هماهنگی اطلاعاتی با نیروهای سهیل حسن از محور الباب و روستای سکریه از جمع مسلحین گریخته و به نیروهای پیوستند.تصویر ابوالخیر در کنار سهیل حسن

درخواست حذف این مطلب
بدون مرز  
مثل یه گرگ چندروزه حمله کرده ام به یه کالکشن از 2تا خواننده ی مصری و لبنانی و هر ثانیه از زیبایی موسیقی شون به وجد میام.کالکشن قبلی که بهش حمله ور شده بودم از یه ر فرانسوی بود. و این یعنی دنیا کوچکتر از ان است که مرز بندی اش کنيم.

درخواست حذف این مطلب
چرا خب ؟  
جالبه ها ؛ با ناخن کاشت شده میشه وضو گرفت و خوند ولی با لاک ، نه فقط باید بریم گند بزنيم به ساختار ناخن مون تا بتونیم با لاک بخونیم ؟

درخواست حذف این مطلب
وطنم ای شکوه پا برجا در دل هاب دوران ها ...  
جالبهحرف اصلی مردم ، ینی چیزی که من از پریشب دیدیم ، خلیج فارس بود .اما خبر ۲۰ ۳۰ ، روی حمله ترامپ ب ۳پاه مانور داد و توییت های مربوط ب ۳پاه اتحاد مردم هم کشک ، اصلا مردم کشک و رو مه وابسته به فلان مینویسه که بر.جام شد ایی که از تحریم ها حساب هاشون پر و پرتر شد ...اللهم اشغل الظالمین بالظالمین ....

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (63) : و غصب ایروان توسط سلطان مراد چهارم عثمانی و تلاش برای غصب تبریز  
و غصب ایروان توسط سلطان مراد چهارم عثمانی و تلاش برای تسخیر تبریز عثمانی ها بخش63 ... شاه صفی چون به قصد سلطان مراد مبنی بر و غصب ایالات غربی و شمال غربی ایران آگاهی یافت رستم خان سپهسالار ایران را به عنوان پیشرو لشکر به تبریز فرستاد تا در آنجا به جمع آوری و تجهیز قوا اشتغال ورزد . ضمنا به وی دستور داد به هر وجه که صلاح بداند در جلوگیری از عثمانی اقدام نماید . سپس خود به قصد ابهر رفت . در اینجا شنید که سلطان مراد به ایروان رفته ، قلعه آن شهر را در مح

درخواست حذف این مطلب
عامل حمله لاس وگاس به اردن و امارات سفر کرده بود  
منابع خبری بامداد شنبه گزارش داده اند عامل حمله مرگبار در شهر لاس وگاس سفرهایی با انگیزه نامعلوم به کشورهای خاورمیانه داشته است.

درخواست حذف این مطلب
برگزاری اولین جلسه مجلس بعد از حمله تروریستی  
جلسه مجلس بعد از حمله تروریستیجلسه مجلس بعد از حمله تروریستی صبح امروز یکشنبه ۲۱ داد اولین جلسه مجلسشورای ی بعد از حادثه تروریستی چهارشنبه گذشته در دو نوبتغیر علنی با حضور اطلاعات و کشور و علنی با حضور خبرنگاران برگزار شد. حال و هوای جلسهعلنی مجلس را در گزارش تصویری زیر ببینید.جلسه مجلس بعد از حمله تروریستیجلسه مجلس بعد از حمله تروریستیجلسه مجلس بعد از حمله تروریستی nbsp ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
خیلی جالبه  
لگو باز ها بازدید هام به 1111 رسید جلبه ها نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لینک های ... ... کیفیت 180p | ... کیفیت 270p | ... کیفیت 360p | ... کیفیت ... |

درخواست حذف این مطلب
داد و ستد زبانها  
جالبه زیاد یک همکاری داریم از منطقه میمه. اینها یک زبان خاصی دارند، گویا پهلوی است و با فارسی فرق داره الان که می شنوم بعضی کلمات مصطلح سمت خودمونو هم می تونم درک کنم. مثلا، پیشاب، یا به زبون امروزی، در زبان پهلوی می شه میز تو منطقه ما یک وقتایی می شنیدم که می گفتند بو میز میاد یا بو میز می ده جالبه برام

درخواست حذف این مطلب
آیا فردی از مهدی عج بزرگ تر هست  
اگر مراد بزرگی سن باشد، حضرت خضر و حضرت عیسی علیهماالسلام پیش از زمان بوده، تا کنون زنده اند؛ ولی اگر مراد مقام معنوی باشد، مقام و منزلت معنوی ان و اولیای الهی متفاوت است؛ در این میان حضرت محمد صلی الله علیه وآله در رتبه نخست قرار دارد. هیچ یا فرشته ای وجود ندارد که به مقام اکرم برسد. به همین جهت رسول اکرم اشرف مخلوقات خداوند است. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
اگر با پرتغال دفاعی بازی کنه 3 بر 1 ش ت میخوره ایران حمله کنه 2 بر 1 میبره  
اگر با پرتغال دفاعی بازی کنه 3 بر 1 ش ت میخوره ایران حمله کنه 2 بر 1 میبره nbsp اگر هم دفاع کنه و هم حمله و در nbsp هر اشریطی به عیر از این بازی کنه ایران با پرتغال مساوی می کنه تیمهایی مانند nbsp پرتغال را فقط باید nbsp حمله کرد و تا میشه nbsp حمله کرد که انها به این صورت می بازند اما اگر nbsp دفاع کنيم میبازیم ان هم با 3 گل اگر nbsp حمله کنيم nbsp 2 nbsp بر 1 nbsp میبریم پس nbsp باید nbsp با تمام nbsp تکنیک و با nbsp روحیه بالا بازی nbsp واقعی nbsp ایران را nbsp که nbsp در nbsp فوتبال برترین

درخواست حذف این مطلب
این روزا  
دخترم اسهال کرده. قرار بود خواهرشوهر کوچیکه با دخترش بیان خونه مون. جالبه که حتی وقتی فهمید دخترم مریضه همچنان میخواست دو روز بیاد خونه مون. یه زنگ نزد حال بچه رو از من بپرسه. بقیه شونم همین طور، ب دیدم همسر به مادر و خواهرش زنگ زد، اونا احوالپرسی . nbsp زحمت زنگ زدن هم به خودشون نمیدن. خوشبختانه از مدرسه ی دخترش زنگ زدن که زودتر بیا ثبت نام، قضیه ی دو روز اومدنشون خونه ی ما لغو شد. وگرنه با بچه ی مریض که مدام می چسبه و شیر میخوره کی مهمون داری کرده.

درخواست حذف این مطلب
عثمانی ها (66) : 150 سال عثمانی ها به ایران از زمان شاه اسماعیل تا عقد معاهده ذهاب  
صد و پنجاه سال عثمانی ها به ایران از زمان شاه اسماعیل تا زمان عقد معاهده ذهاب عثمانی ها بخش66 ... پس از سلطان مراد و غصب بغداد ایران مصطفی پاشا سلطان مراد چهارم هم محمد پاشا که از امرا و فرماندهان عالی رتبه بود ... نزد شاه صفی فرستاد . مذاکرات طرفین سرانجام منجر به عقد معاهده ذهاب گردید 1048 ه ق 17 مه 1639 میلادی . معاهده ذهاب که به اختلافات و جنگ های پی در پی صد و پنجاه ساله دو ت ایران و عثمانی خاتمه داد ، خطوط مرزی دو ت را تعیین کرد . به موجب آن امپراطوری

درخواست حذف این مطلب
زاویه حمله چیست  
زاویه حملهزاویه حمله که آنرا با نماد آلفا نشان می دهند ، اصطلاحی در آیرودینامیک می باشد که بیان کننده زاویه برخورد بین وتر یک ایرفویل و بردارهای سرعت حرکت نسبی هوا می باشد.در هوانوردی ، زاویه حمله برای تشریح زاویه بین وتر یک بال و بردارهای حرکت نسبی هوا که به بال برخورد می کنند استفاده می شود. در زمانهای گذشته در بریتانیا اصطلاح زاویه نصب بال angle of incidence بجای زاویه حمله استفاده می شد.ضریب لیفت در یک بال ثابت هواپیما کاملا به زاویه حمله وابسته

درخواست حذف این مطلب
ادعای متیس: حوثی های یمن در حمله به کشتی سعودی از موشک های ایرانی استفاده د  
nbsp به نقل از اسپوتنیک، «جیمز متیس» دفاع ، در یک کنفرانس خبری ادعا کرد انصارالله یمن در ماه آوریل با موشکی که از ایران تحویل گرفته بود، به کشتی عربستان سعودی حمله کرد. در 2 آوریل نیروهای انصارالله یمن در واکنش به حمله هوایی ائتلاف سعودی به حدیده یمن، که منجر به جان باختن چندین شهروند بی گناه شد، سعی د یک کشتی نفت کش عربستان سعودی را هدف حمله موشکی قرار دهند. ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
ترامپ از تهدید حمله به عقب نشینی کرد  
دونالد ترامپ رئیس جمهوری روز پنجشنبه با عقب نشینی از مواضع قبلی خود مبنی بر حمله نظامی به به بهانه حمله شیمیایی در شهر دوما ، در توئیتی نوشت هرگز نگفته ام که چه زمانی به حمله خواهیم کرد. ...

درخواست حذف این مطلب
حمله تند رضا داوود نژاد به در اینستاگرام  
حمله رضا داوود نژاد به هر کاری دوست داری ، پرونده دادگاهتو حل کن ،مجوزتو بگیر ولی خودتو قاطی زیر زمینی نکن ،سیب زمینی…حمله رضا داوود نژاد به حمله رضا داوود نژاد به رضا داوود نژاد زاده ۱۳۵۹ – تهران بازیگر اهل ایران است. وی فرزند علیرضا داوودنژاد کارگردان سینما است.وی داور هفدهمین دوره جشنواره های ک ن و نوجوانان ۱۳۸۱ بود.رضا داود نژاد با انتشار ع زیر در اینستاگرام خود نوشت حمله رضا داوود نژاد به nbsp nbsp ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
هنوز ک ... ی جواب نداده  
امروز بعد مدتها اوندم تو پیجم .آخخخخ جون .چقدر دلم برای اون روزان تنگه شده .خاطره بازی های قدیم منو کشوند.جالبه بین پستام ک نگاه می ... دیدم یه پستی ک کی باید جواب بده مربوط ب فروردین سال 90 بود.مربوط ب این هوای دیدنی و عجیب و خاک الود شهرم.و جالبه و متاثر کننده ک بعد از پنج سال هنوز ... ی نیومده جوابم رو بده.آیا مسئولین خواب.. ان .آیا گوش شنوا و چشم بینا دارن.

درخواست حذف این مطلب
بهترینِ من ...  
خدا چقدر برای خلق این آدم ها وقت صرف کرده ؟آدمهایی که وقتی حرف می زنند انگار با تمام وجود نوازشت می کنندمی گویند سلام و سلام شان دست می کشد روی انگشتانت ...می گویند خوبی و خوبی گفتن شان، موهایت را نوازش میکند ...می گویند روزگار بر وفق مراد است، و روزگار مگر می شود با آنها بر وفق مراد نباشدمی گویند دلم ... تا دلم بر زبان شان می آید، تمام قشنگ ترین حس های دنیا جمع می شوند توی دلت ... بالا و پایین می شوند و روحت غنج می رود برای کلام شان بماند که اگر این آ

درخواست حذف این مطلب
تمرد نسبت به ین ت  
تمرد نسبت به ت با شرایط زیر جرم است 1.حمله و مقاومت در برابر با علم و آگاهی بلشد 2.حمله و مقاومت نسبت به ت باشد 3.حمله و مقاومت در هنگام انجام وظیفه ان تی باشد حمله و مقاومت در صورتی تمرد است که ماموز از حدود وظایف خود خارج نشده باشد و چنانچه از حدود وظایف خود خارج شود عمل مرتکب تمرد نیست منظور از وظیفه و یت اعمالی است که ین ت از لحاظ حاکمیت انجام میدهند ومقاومت و تمرد نسبت به ت یا توهین به مستخدم ت حین انجام اعمال تصدی یا به سبب ان تمرد نیست

درخواست حذف این مطلب
کت ... نه چندان ... را  
هوا آلوده و سرد است. ... ب کت ... ... یدم به نام دوست داشتم ... ی جایی منتظرم باشد اثر آنا کاوالدا. داستان اول را که شروع به خواندن ... تو ذوقم خورد. چرا نوشته ها اینقدر سطحی شده. جالبه که به چاپ 23 ام هم رسیده. یا ما پیر شده ایم و حس و حال جوانی را از دست داده ایم و یا سلیقه ها نزول کرده است. امروزهم تعطیل بود و فردا 5 شنبه است. فعلاهمین.

درخواست حذف این مطلب
یه پست هالیوودی  
سلام امروز یه پست هالیوودی اوردم اول ازهمه ع های افرادمعروف هالیوودی بدون ارایش حالا ع بچگی خواننده های معروف هالیوودی لیدی گاگا | سلنا گومز منبع \-\- gt آی سلنا جنیفر لوپز تیلور سوییفت ایگی آزالیا مایلی سایرس کیتی پری دمی لواتو سلنا گومز لیدی گاگا |

درخواست حذف این مطلب
حمله خونین به یک طلبه در شرق تهران  
حمله به طلبهحمله به طلبه ، فرد ضارب ابتدا با مشت ضربه ای به سر این طلبه می زند و هنگامی که وی بر زمین می افتند،با یک قمه تعداد ۵ ضربه به پهلوها و کمر این طلبه وارد می کندشب گذشته یکی از اراذل و اوباش منطقه شرق تهران محدوده میدان شکوفه هنگام وج یک طلبه از مسجد با قمه به وی حمله ور شدهو با ضربات متعدد قمه، این طلبه را راهی بیمارستان کرد.بنابر اظهارات شاهدان عینی، این طلبه که همراه همسر خود از مسجد در حال بازگشت به منزل بوده،به صورت ناگهانی و بی دل

درخواست حذف این مطلب
مسجد مراد پاشا آنتالیا  
مسجد مراد پاشا murat pasha mosque یکی دیگر از دیدنی های آنتالیا می باشد که در سال 1570 میلادی و به دستور صدر اعظم محمد پاشا ساخته شده است.این مسجد جاییست برای عبادت و انجام فریضه های دیدنی که هرساله میلیونها گردشگر به این مکان رفته و از این مسجد تاریخی دیدن می کنند.

درخواست حذف این مطلب
آلودگی و حمله  
عصر دوباره دچار حمله شدمهمشک از آلودگی هوا بود ... سرم زدم ، بهترم .این حمله ها آ میکشه منو ؛ میدونم

درخواست حذف این مطلب
زیارتی با رنگ خون  
به نام خدا در روز 16 ابان 95 توسط یک گروه تروریستی حمله ای تروریستی به زایران شهر سامرا که ااز کربلا باز می گشتند شد . این حمله طی چهار مرحله انجام شد البته در مرحله اول شکر خدا در زمان منفجر شدن ماشین انتحاری ولی در مراحل بعدی این حمله وحشیانه باعث مجروح شدن 60 زایر در پارکینگ حرم شد که بعد ازان توسط 4 هلی کوپتر به بیمارستان بغداد اعزام شدند که بعد ازان ایران با فرستادن هلال احمر خواست کمکی کند ولی در ا 10 نفر شهید شدند. حالا این خبر در روز های قبل ا

درخواست حذف این مطلب
مسجد مراد پاشا آنتالیا  
مسجد مراد پاشا آنتالیا یکی از دیدنی های مذهبی ترکیه برای تمامی گردشگران اعم از مسلمان و غیر مسلمان،مساجد تاریخی هستند که با قدمت و معماری چشم نواز خود مورد توجه آنها قرار گرفته اند. در شهر توریستی آنتالیا نیز مساجد و اماکن مقدس مختلفی وجود دارد که مسجد مراد پاشا آنتالیا murat pasa mosque antalya یکی از معروف ترین و قدیمی ترین آن ها است. این مسجد با جذ ت ها و زیبائی های خاص خود سالانه گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب می کند .در این مطلب شما با خصوصات این

درخواست حذف این مطلب
خزان تنهایی  
امروز هم عارف و هم توحید رفتند سربازی جالبه ، خدا یه جوری چید واسم که هر دو تاشون توی یک روز از پیشم برند.انگار خدا میخواد توی این دوره ی زند ... م همه از پیشم برند و من دستم به هیچ جایی بند نباشه.اول الی ، بعدش هم که این دوتا. جالبه که حتی توی ... هم ، اون آقایی که با هم همه ی ارائه های کلاسی رو بر میداشتیم هم این ترم اصلا با من کلاس نداره و کلا توی کلاس هم تنهای تنهام. بر ع ... پاییز هم هست.همه ی خیابونا برگریزون نارنجی ، هوا سرد و دو نفره ... یهو تنهای تن

درخواست حذف این مطلب
حمیدزیچ: اید زمستان مهاجم نوک حمله جدید استخدام کنیم  
به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، احتمال دارد بایرن مونیخ در نقل و انتقالات زمستانی سراغ ید یک نوک حمله جدید برای خط آتش خود برود. nbsp ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
حمله وحشیانه به خانه پیرمرد 85 ساله برای ی + تصاویر  
حمله وحشیانه به خانه پیرمرد 85 سالهیک مرد میانسال بازنشسته در خانه روستایی خود مورد حمله وحشیانه و سرقت قرار گرفت،و توسط ان با عصای خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت.بر اساس گزارش نیروهای پلیس، این پیرمرد 85 ساله که با نام آلدو شناخته می شود،در خانه خود در ساتن کورتنی، روستایی در آ فوردشایر خواب بود که فرد ،درب خانه را شکانده است و وارد شده و بعد با عصای آلدو وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است.حمله وحشیانهحمله وحشیانه به خانه پیر مرداین همین طور به

درخواست حذف این مطلب
شانزده ماه ...  
امروز بیست و دوم مهرماه نود و پنج وشانزدهمین ماهگرد من.جالبه که من شانزده تا دندونم دارم.کارای جالبی میکنم.مثلا با بابایی میگم هوووووو وپامون میکوبیم زمین میچرخیم خیلی جالبه مثه حرکت سرخپوستا.ح ... ابت ... کله ملق رو می ... رم.دنیارو وارونه میبینم.کلماتی هم که میگم دمپایی رو میگم امپایی.این سیه میگم.هام هام.ماااااااه.خونه رو میگم اونه.گبه میگم. ... و آب با میگم.به ماشین میگم هان هان.گل.جوجه.این.الوووو. ... .به شیرو خوراکی های خوشمزه نانا .وکلمه جالبم

درخواست حذف این مطلب
زیارتی با رنگ خون  
به نام خد ا در روز 16 ابان 95 توسط یک گروه تروریستی حمله ای تروریستی به زایران شهر سامرا که ااز کربلا باز می گشتند شد . این حمله طی چهار مرحله انجام شد البته در مرحله اول شکر خدا در زمان منفجر شدن ماشین انتحاری ولی در مراحل بعدی این حمله وحشیانه باعث مجروح شدن 60 زایر در پارکینگ حرم شد که بعد ازان توسط 4 هلی کوپتر به بیمارستان بغداد اعزام شدند که بعد ازان ایران با فرستادن هلال احمر خواست کمکی کند ولی در ا 10 نفر شهید شدند. حالا این خبر در روز های قبل

درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 1.855 seconds
RSS