امروز4 آذر ماه هست چند روزیه حال خوبی ندارم تو 24ساعت فقط تونستم 2ساعت بخوابم هوای دلم بارونی تر از همیشه اس، دیگه درسم نمیخونم دیگه توان ندارم کارم شده فقط گریه و وقتامو بیهوده تلف ... چند روزیه دارم به خودکشی فکر میکنم من بریده ام حالم خوب نیست نه داروهامو مصرف میکنم نه چیز دیگه حالم از خودم به هم میخوره نمیدونم چرا با بزرگ شدم همه چی رو دارم میبازم دیروز رو پروفایل پیجم ع ... خودکشی گذاشته بودم دیدم صبح زنداداشم اینا خونمونن آرتین بیدارم کرد ق

درخواست حذف این مطلب