خشونت خانوادگى از منظر قرآن

عبارت خشونت خانوادگى از منظر قرآن در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
خشونت در قرآن!  
شبهه ای که در این نوشته به آن پرداخته و بررسی می گردد، بحث خشونت در قرآن است. گفته می شود، در بیش از 50 آیه از قرآن تاکید می شود که از من بترسید و از من بترسید اگر اهل ایمانید\-آل عمران 175 در قرآن لغت هلاک 73 بار در بیش از 60 آیه به اشکال مختلف آن به کار رفته است نیزلغت عذاب به معنی مجازات و شکنجه به تعداد 365 مرتبه در مجموع بیش از 300 آیه در اشکال مختلف آن به کار رفته است.

درخواست حذف این مطلب
به مناسبت روز خشونت علیه ن  
خشونت همیشه یک چشم کبود و سر ش ته نیست خشونت،تحقیر و رفتار و سخنان آزار دهنده و گاهی یک نگاه می باشد خشونت ترسی است از مردانی که ذره ذره بر جان زن ها می نشیند خشونت آن نق است که زن به صورتش می زند تا خودش نباشد آن باشد که مردان می پسندند...خشونت بر زن زمانی است که زن زیر نفس های آغشته به بوی الکل مردش سکوت می کند و اظهار خوشبختی می کند...خشونت نگاه مرد مستی است به دختری تنها در کوچه های شهر...اگر ن بخواهند این خشونت ها از بین خواهد رفت...

درخواست حذف این مطلب
خشونت در قرآن  
سوال در بیش از 50 آیه از قرآن تاکید می شود که از من بترسید و از من بترسید اگر اهل ایمانید آل عمران 175 در قرآن لغت هلاک 73 بار در بیش از 60 آیه به اشکال مختلف آن به کار رفته است نیز لغت عذاب به معنی مجازات و شکنجه به تعداد 365 مرتبه در مجموع بیش از 300 آیه در اشکال مختلف آن به کار رفته است کشتن انسان از مکرر ترین و مهمترین موضوعات اشاره شده در قرآن است . هر جا مشرکان را یافتید به قتل رسانید و از شهر هایشان برانید بقره 191 ای مؤمنان کافران را بکشید که در زمین

درخواست حذف این مطلب
انواع خشونت خانگی  
خشونت در خانواده معنا و مفهوم مختلفی را در بر می گیرد. خشونت والدین با فرزندان ، فرزندان نسبت به هم ، مرد نسبت به زن و برع جزو خشونت های خانوادگی هستند. اما شایع ترین نوع خشونت ، رفتار خشونت آمیز و همراه با سلطه مرد نسبت به زن است . این خشونت می تواند درقالب خشونت های جسمانی ، ، روانی و روحی و عاطفی باشد. اما یکی از شاخص ترین نمونه های خشونت خانگی محدود ن در خانواده است . از سوی دیگر زمانی که فردی در خانواده تهدید می شود نیز نوعی خشونت روی داده است

درخواست حذف این مطلب
قرآن و عوامل رویکرد به خشونت  
چکیده نویسنده، بانگاهى به نظرات ابن خلدون، مار ، داروین، اسپینوزا، اگوست کنت، اسپنسر و ما وبر درباره خشونت، قدر مشترک تمامى آنها را در نادیده انگارى اراده انسان در برابر عوامل تأثیر گذار جبرى قلمداد کرده و این در حالى است که قرآن آدمى را شرور بالذّات و داراى سرشت خشونت‏گر نمى‏شناسد و رفتارهاى پرخاش جویانه و خشن انسانها را در علل و عوامل بیرونى جست و جو مى‏کند. سپس تفاوت‏هاى فرهنگى را به عنوان یکى از عوامل خشونت مورد بررسى قرار داده و نظر

درخواست حذف این مطلب
ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن  
ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن سید حسین هاشمی چکیده تعریف، سویه‏ها و عوامل خشونت از زوایاى گوناگون از نگاه آیات قرآن مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امروز، سویه‏هاى خشونت را از زاویه رفتار فردى، قلمرو اجتماع و قلمرو حکومت با استناد به آیات قرآن مورد بررسى قرار داده است. سپس به نقد و بررسى تعریف‏هاى گوناگون از خشونت پرداخته و پس از تعریف دقیق آن به نافرمانى خداوند و اقدام علیه جسم، جان، شرف

درخواست حذف این مطلب
مصادیق خشونت در قرآن  
مصادیق خشونت در قرآن \- خشونت های فردی \- قتل نفس \- قتل ه ل \- قتل مرد فرعونی \- خود محدود سازی خشونت های خانوادگی \- خشونت درباره ن \- خشونت و قانون شکنی خشونت های اجتماعی \- رباخواری \- سرقت \- استهزا \- غیبت \- دشنام خشونت های حکومتی \- استبداد و استکبار \- سلب حقوق و آواره گی

درخواست حذف این مطلب
خشونت ممنوع  
خشونت همیشه یک چشم کبود و سر ش ته نیست خشونت،تحقیر و رفتار و سخنان آزار دهنده و گاهی یک نگاه می باشد خشونت ترسی است از مردانی که ذره ذره بر جان زن ها می نشیند خشونت آن نق است که زن به صورتش می زند تا خودش نباشد آن باشد که مردان می پسندند... خشونت بر زن زمانی است که زن زیر نفس های آغشته به بوی الکل مردش سکوت می کند و اظهار خوشبختی می کند... خشونت نگاه مرد مستی است به دختری تنها در کوچه های شهر... خشونت قانون نابرابری علیه ن است که از قیومیتش گرفته تا ش.

درخواست حذف این مطلب
خشونت از کجا نشأت گرفته است؟  
از نظر علم روانشناسی و روانکاوانه ریشه خاص و بیقید و شرطی برای بروز خشونت در جامعه ارائه نشده است. اما با این همه ریشه ها خشونت را در سه بعد بررسی میکند خشونت فردی، خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی خشونت فردی خشونت فردی یعنی آن که فرد در درون خودش دچار خشونت علیه خودش میشود. تا آن جا که این خشونت به صدمه زدن به خود نیز کشیده میشود. این مسئله به صورت بیماریهای گوناگون در منظر روانپزشکان و روانشناسان شناخته میشود. اما گاه این خشونت درونی فرد به خش

درخواست حذف این مطلب
خشونت خانوادگی  
یشینه خشونت خانوادگى خشونت خانوادگى عمرى به درازى خانواده دارد. در اولین خانواده بشرى خشونت خانوادگى به اشکال مختلف آن بروز و ظهور پیدا کرد. در این خانواده که آدم و حوا به عنوان والدین شناخته مى‏شوند و ه ل و ق ل به عنوان فرزندان، خشونت میان فرزندان رخ مى‏دهد و ق ل، ه ل را مى‏کشد «فطوّعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین» مائده 30

درخواست حذف این مطلب
جلوگیری از خشونت  
جلوگیری از خشونت عد ، را ار قرآن برای جلوگیری از خشونت با الهام از متون و نصوص دینی و قرآنی می توان گفت برای فرونشاندن نزاع و خشونت هایی که هر از چندگاهی در جوامع انسانی رخ می دهد و برای استقرار صلح و آشتی به جای خشونت گری و جنگ، سازوکاری جز تن دادن به قسط و عد به مفهوم ستاندن حقوق ضایع شده و جبران زیان و خسارت های وارد آمده از سوی م و آغاز کننده خشونت و در یک سخن، اعطای هر حقی به صاحب آن نمی توان جست که هم عقلانیت و هم عرف جوامع گوناگون انسانی بر

درخواست حذف این مطلب
جلوگیری از خشونت  
جلوگیری از خشونت عد ، را ار قرآن برای جلوگیری از خشونت با الهام از متون و نصوص دینی و قرآنی می توان گفت برای فرونشاندن نزاع و خشونت هایی که هر از چندگاهی در جوامع انسانی رخ می دهد و برای استقرار صلح و آشتی به جای خشونت گری و جنگ، سازوکاری جز تن دادن به قسط و عد به مفهوم ستاندن حقوق ضایع شده و جبران زیان و خسارت های وارد آمده از سوی م و آغاز کننده خشونت و در یک سخن، اعطای هر حقی به صاحب آن نمی توان جست که هم عقلانیت و هم عرف جوامع گوناگون انسانی بر

درخواست حذف این مطلب
خشونت چیست  
خشونت عبارت است از اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق فطری، طبیعی، اجتماعی و معنوی فرد، افراد، هویت ها و هنجارهای اجتماعی. چکیده تعریف، سویه ها و عوامل خشونت از زوایای گوناگون از نگاه آیات قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده، پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امروز، سویه های خشونت را از زاویه رفتار فردی، قلمرو اجتماع و قلمرو حکومت با استناد به آیات قرآن مورد بررسی قرار داده است. سپس به نقد و بررسی تعریف های گوناگون از خشونت پرداخت

درخواست حذف این مطلب
ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن  
ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن چکیده تعریف، سویه‏ها و عوامل خشونت از زوایاى گوناگون از نگاه آیات قرآن مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امروز، سویه‏هاى خشونت را از زاویه رفتار فردى، قلمرو اجتماع و قلمرو حکومت با استناد به آیات قرآن مورد بررسى قرار داده است. سپس به نقد و بررسى تعریف‏هاى گوناگون از خشونت پرداخته و پس از تعریف دقیق آن به نافرمانى خداوند و اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق طبی

درخواست حذف این مطلب
دلایل رواج خشم و خشونت در جامعه چیست؟  
هنگامی که فردی عصبانی می شود خیلی ها آن را به دلایل فردی و روانشناختی نسبت می دهند درصورتی که این پرخاشگری می تواند دلایل زیادی از جمله دلایل اجتماعی، اقتصادی ، فرهن ... و حتی ... داشته باشد. تحصیلات کم، پایگاه پایین اقتصادی فرد در جامعه، فقر و بی پولی، بیکاری، نبود فضای گفتمان در جامعه و حتی برنامه های یک سویه رسانه ها، همه و همه در بروز خشونت تاثیرگذارند؛به عبارت دیگر اگر بخواهیم خشونت را از منظر جامعه شناسی واکاوی کنیم این مساله روشن می شود

درخواست حذف این مطلب
واژگان خشونت و مدارا در قرآن  
واژگان خشونت و مدارا در قرآن این دو واژه در قرآن به کار نرفته اند اما در تفسیر معصومانه ی نبوی و علوی زیاد به کار رفته اند. در قرآن از معادل این دو واژه استفاده شده است. به طور مثال به جای واژه خشونت، واژه غلظت و به جای واژه مدارا، واژه رفق به کار رفته است. توبه 123 و 73 – آل عمران 159 .

درخواست حذف این مطلب
واژگان خشونت و مدارا در قرآن  
واژگان خشونت و مدارا در قرآن واژگان خشونت و مدارا در قرآن این دو واژه در قرآن به کار نرفته اند اما در تفسیر معصومانه ی نبوی و علوی زیاد به کار رفته اند. در قرآن از معادل این دو واژه استفاده شده است. به طور مثال به جای واژه خشونت، واژه غلظت و به جای واژه مدارا، واژه رفق به کار رفته است. توبه 123 و 73 – آل عمران 159

درخواست حذف این مطلب
خشونت چیست؟  
خشونت چیست؟ تعریف، سویه ها و عوامل خشونت از زوایای گوناگون از نگاه آیات قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده، پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امروز، سویه های خشونت را از زاویه رفتار فردی، قلمرو اجتماع و قلمرو حکومت با استناد به آیات قرآن مورد بررسی قرار داده است. سپس به نقد و بررسی تعریف های گوناگون از خشونت پرداخته و پس از تعریف دقیق آن به نافرمانی خداوند و اقدام علیه جسم، جان، شرف، مال، حقوق طبیعی، فطری و موضوعی خود، دیگران، هویت

درخواست حذف این مطلب
سویه های خشونت  
خشونت از زوایا و منظرهای مختلف، به انواع گوناگون و سویه های چندی تقسیم شدنی است؛ از یک منظر، خشونت در چهار بستر قابل تحقق است و در چهار حوزه مطالعاتی جای می ... رد. یک. قلمرو رفتار فردی به مثابه یک ح ... روحی و روانی که فرد را به قانون ستیزی، هنجارشکنی، پرخاشگری و خشونت وادار می کند. به عقیده برخی از روان کاوان، برتری طلبی، مهرخواهی و عزلت گزینی ـ که جمل ... رفتارهای نابسامان و ناهنجار هستند ـ سازوکار کلی برای رفتارشناسی و طبقه بندی رفتاری آنان به

درخواست حذف این مطلب
انواع خشونت  
جهان امروزه با دو نوع خشونت روبروست. از یک طرف با خشونت اداره شده ، سازمان یافته ، فنی و تکامل یافته ابزارهای خشونت ، که می توان آن را خشونت نظامی نامید و از ظرف دیگر با خشونت غیر نظامی و اگر مجاز باشیم باید بگوییم غیر صنعتی.

درخواست حذف این مطلب
برخی از عوامل خشوت  
\- فقر که با تمام اشکال خشونت مرتبط است. \- تاریخچه شخصی یا خانواد ... طلاق یا ج ... \- عاملی که با خشونت جوانان ، خشونت شریک زند ... ، خشونت ... و خود کشی نیز مرتبط دانسته شده است. \- سوء مصرف الکل و دارو که با انواع خشونت های بین فردی مرتبط بوده و همچنین با خود کشی ارتباط دارد. \- تاریخچه خشونت خانواد ... که با خشونت جوانان ، خشونت شریک زند ... ، خشونت ... و خودکشی مرتبط است. افتخاری ، مامک و سایرین ؛ گزارش جهانی خشونت ، چاپ اول ، تهران ، تندیس ،1386 ، ص 430

درخواست حذف این مطلب
خشونت خانوادگى از منظر قرآن  
چکیده در این نوشتار خشونت خانوادگى به عنوان یکى از بحران‏هاى خانوادگى به بحث و بررسى گذاشته شده است. نویسنده پس از آنکه خشونت خانوادگى در ایران را گزارش مى‏کند. از تعریف خشونت و پیشینه آن، خشونت خانوادگى دریک خانواده هسته‏اى، خشونت گرایان و قربانیان و نیز انواع خشونت همچون خشونت جسمى، روحى و روانى و مالى با توجه به آیات وحى سخن مى‏گوید. حسادت، باورهاى ناروا، مشکلات اقتصادى، بیمارى، بدآموزى، بدگمانى، کبر و خودبینى، حب دنیا، ... ، خستگى، ا

درخواست حذف این مطلب
خشونت یکی از عواطف مهم انفعالی است  
خشونت یکی از عواطف مهم انفعالی است که کار با اهمیتی برای انسان انجام می دهد، یعنی به او در حفظ و نگهداری خویش کمک می کند. قرآن کریم متذکر می شود «با کفاری که در برابر گسترش ... ایستاد ... می کنند با خشونت و شدت رفتار شود» نجاتی، عثمان، ۱۹۶۹ از سوی دیگر قرآن کریم ما را به کنترل خشونت سفارش می کند. زیرا هنگام خشم فکر انسان از کار باز می ماند و قدرت صدور احکام و دستورهای صحیح را از دست می دهد. بیان مسأله پدیده ی خشونت یکی از مسائل مهم جوامع انسانی است ک

درخواست حذف این مطلب
واکاوی بخش اول پرسش آقای ... ... از منظر روانشناسی  
خشونت از کجا نشات گرفته است واکاوی بخش اول پرسش آقای ... ... از منظر روانشناسی خشونت از دیدگاه روانشناسى یعنى ناتوانى در کنترل خشم و در کلى‏ترین مفهوم آن، ح ... ى است که فرد از نظر جسمى و روانى در حد تعادل قرار ندارد. بنابراین اعتدال عامل اصلى ضد خشونت و عامل سلامت است. مهم ترین عوامل اجتماعی بروز خشونت این ها هستند الف – مذهب خشونت از پیامد های سلطه ی مذهب وایدئولوژی های مشابه اش به عنوان سیستم عقاید و تصوراتی تغییر ناپذیر و یگانه حقیقت بر فکر و

درخواست حذف این مطلب
خشونت "عوامل و رویکردها" در قرآن  
ص ... صلح، مدارا و تساهل در سنت ... ی در سه ساحت نکوهش رفتارهای خشن، پی کاوی علل و عوامل رویکرد به خشونت انسان ها در روابط و تعامل فردی، اجتماعی و ارائه را ... ارهای خشونت زدایانه و مهرآفرین، بازتاب یافته است. عوامل رویکرد به خشونت را در هشت محور زیر می توان برشمرد 1. تفاوت های فرهن ... خشونت درتمام زاویه های فردی، اجتماعی و ... آن، همانند هر پدیدار دیگر این جهان،برآیند زمینه ها و علل گوناگون است. از جمله عللی که در بروز خشونت مؤثر شناخته شده است می تو

درخواست حذف این مطلب
مقاله  
پژوهشی درباره خشونت از دیدگاه قرآن و حدیث نویسنده سالاری، یحیی بیش از 600 مورد در قرآن مجید فقط کلمه «رحمت»، «رحمان»، «رحیم» و دیگر مشتقات آن به کار رفته است و کلمه «غلظت» و «خشونت» فقط سه بار آمده است این هم در مورد م ... ان به حقوق انسان و حقیقت. مطالب اصلی این پژوهش درباره خشونت در چهار فصل آمده است. در فصل اول به بررسی معنای خشونت و مراتب آن و در فصل دوم به بررسی معادل های خشونت نظیر جبر، شدت، قاطعیت، مجازات، عذاب و ترور پرداخته شده است. در فصل

درخواست حذف این مطلب
ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن  
ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن نویسنده سید حسین هاشمی چکیده تعریف، سویه‏ها و عوامل خشونت از زوایاى گوناگون از نگاه آیات قرآن مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، پس از اشاره به پیشینه خشونت در گذشته و امروز، سویه‏هاى خشونت را از زاویه رفتار فردى، قلمرو اجتماع و قلمرو حکومت با استناد به آیات قرآن مورد بررسى قرار داده است. سپس به نقد و بررسى تعریف‏هاى گوناگون از خشونت پرداخته و پس از تعریف دقیق آن به نافرمانى خداوند و اقدام علیه جسم،

درخواست حذف این مطلب
تحلیل خشونت از منظر ویکی پدیا  
از زاویهٔ اث ... ذیری و اثرگذاری از زاویهٔ اث ... ذیری و اثرگذاری می توان خشونت را به چند دسته تقسیم نمود فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول خشونت تفسیر نمی شود با این وجود مفعول از آن آسیب می بیند. فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول نه خشونت تفسیر می شود و نه مفعول از آن آسیب می بیند. فاعل خشونت می ورزد اما مفعول با اینکه آن را خشونت تفسیر می کند، از آن آسیبی نمی بیند. فاعل خشونت می ورزد و مفعول نیز آن را خشونت تفسیر می کند

درخواست حذف این مطلب
دلایل رواج خشم و خشونت در جامعه چیست؟  
منشاء خشونت کجاست؟ برخی می گویند اگر رفاه داشته باشیم خشونت از بین می رود؛ آیا واقعا این طور است؟ آیا خشونت با احساس امنیت و نیز با نبود فضای گفتمان ارتباطی دارد؟ آیا مشکل ساختاری در جامعه داریم که این گونه به همدیگر با خشونت رفتار می کنیم؟ هنگامی که فردی عصبانی می شود خیلی ها آن را به دلایل فردی و روانشناختی نسبت می دهند درصورتی که این پرخاشگری می تواند دلایل زیادی از جمله دلایل اجتماعی، اقتصادی ، فرهن ... و حتی ... داشته باشد. به گزارش سلامت آ

درخواست حذف این مطلب
مقاله درمورد خشونت و انواع آن  
... رایگان مقاله خشونت و انواع آن مقدمه تعریف خشونت از آنجا که خشونت بدنی ساده ترین نوع خشونت هستند تا به امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار می کنند. تعاریف اولیه ای که برای خشونت ارائه شدند نیز بیشتر در رابطه با خشونت بدنی است. گ ... و استراوس دو پژوهشگری که سالها در زمینه خشونت خان ... فعالیت کرده اند خشونت را به عنوان رفتاری با قصد و نیت آشکار و یا رفتاری با قصد و نیت پوشیده اما قابل درک جهت وارد ... آسیب بدنی به فرد دیگر تعریف کرده اند. مگارژی م

درخواست حذف این مطلب
  
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.36 seconds
RSS