دلت قرص من اجازه نخواهم داد

عبارت دلت قرص من اجازه نخواهم داد در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
شعری از عراقی  
من مست می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از بادهٔ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسهٔ من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او

درخواست حذف این مطلب
فرار از هوشیاری  
من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد تا هست ز نیک و بد در کیسه ی من نقدی در کوی جوانمردان عیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد از توبه و قرایی بیزار شدم، لیکن از رندی و قلاشی بیزار نخواهم شد از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند چون غم خورم

درخواست حذف این مطلب
راجبش  
چیزی نخواهم گفت. واکنشی نشان نخواهم داد. چیزی نخواهم نوشت.

درخواست حذف این مطلب
امید  
هیچ وقت به فرزندانم نخواهم گفت کتاب بخوانند نخواهم گفت حافظ و سعدی حرف های خوب زده اند نخواهم گفت که مفهومی به نام عمق وجود دارد و می شود که از سطح زندگی جدا شد و اعماقی را درک کرد که معنای زندگی را عوض می کند نخواهم گفت چون دنیا پر از آدم هایی است که در سطح مانده اند و هر روز آدم هایی را که معصومانه در اقلیت اند، ناامید می کنند ناامیدی بدترین درد بشر است عمیقا دلم می خواهد فرزندانم درد ناامیدی را تجربه نکنند...

درخواست حذف این مطلب
دیالوگ  
زمان گذشت و من زن های بسیاری را دوست داشتم، همگی آنان مرا در آغوش میگرفتند و می پرسیدند که آیا آنها را فراموش نخواهم کرد میگفتم آری فراموش نخواهم کرد، اما تنها ی که هیچوقت او را فراموش نخواهم کرد ی بود که هرگز از من نپرسید... مالنا جوزپه_تورناتوره

درخواست حذف این مطلب
ولی من او را نخواهم شناخت  
جهان از آغازتا پایانشعری ستمحزون ی در خواهد زدو خواهد آمدکه چشمان تو راخواهد داشتو همان حرف تو راخواهد ز ی من او رانخواهم شناختبیژن جلالی

درخواست حذف این مطلب
اگر توانم باشد که یک دل را از ش ... تن باز دارم  
اگر توانم باشد که یک دل را از ش ... تن باز دارمبه بیهود ... زند ... نخواهم کرداگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانمیا دردی را تسکین بخشمیا انسانی تنها را یاری کنمکه دیگر بار بسوی شادی باز گرددبه عبث زند ... نخواهم کرد...امیلی الیزابت دیکنسون

درخواست حذف این مطلب
نشانی هفتم  
... دیگر سراغت را از نارنجِ رها شده در پیاله ی آب نخواهم گرفت دیگر سراغت را از ماه، ماهِ درشت و گلگون نخواهم گرفت دیگر سراغت را از گلدانِ ش ... ته بر ایوانِ آذرماه نخواهم گرفت دیگر نه خوابِ گریه تا سحر، نه ترسِ گمشدن از نشانیِ ماه، دیگر نه بن بستِ باد و نه بلندای دیوارِ بی سوال ... من، همین منِ ساده ... باور کن برای یکبار برخاستن هزار هزار بار فروافتاده ام. سید علی صالحى

درخواست حذف این مطلب
ز له آمد و رفت... و تمااام :))  
سلام ب 29 آذر تهران ز له آمد. من متوجه نشدم. مشغول کارهای مامان بودم. ولی مامان صدای بلندی رو حس کرده بود که فکر کرده بود طوفان شده... ولی صدای ز له بود... مثل همیشه مامان صداش رو شنید در نهایتِ آرامش و خنده و شوخی، کارهایی که لازم بود انجام بدیم رو ، انجام دادیم. و تا خود صبح، در ح آماده باش، جک خوندیم و جک فرستادیم و قاه قاه خندیدیم... به عمرم تا این حد شب تا صبح نخندیده بودم اونم به ز له فک کنننن.... به خیلی چیزها فکر ... شب عجیبی بود... پی نوشت نوشته بود

درخواست حذف این مطلب
((فراموشت نخواهم کرد))  
اگر ویران شود قلبم تواز آن بی خبر باشی اگر ریزد بهم شعرم تو بر آن بی اثر باشی تویی آن پرتو شمعی که خاموشت نخواهم کرد قسم بر عشق جاویدم فراموشت نخواهم کرد در آن کلبه ز من هرگز نمی باشد اثرهاییمحال است ار بیاد من بپا خیزد شررهایی ومیدانم که چون افسانه مدهوشت نخواهم کرد قسم بر عشق جاویدم فراموشت نخواهم کرد اگر میرم برای من دوچشم اشکباری نیست در این آوار بی مهری مرا پیوسته یاری نیست چه دشوار است بامرگم سیه پوشت نخواهم کرد قسم بر عشق جاویدم فراموش

درخواست حذف این مطلب
ثانی مجهول  
قبلا از کوله گردی همین جا نوشته بودم، نه؟ کوله شصت لیتری ام را آماده کرده ام. پوتین هایم را نو کرده ام و خیلی زود راه میفتم. از دیاری به دیاری دیگر. نمیدانم چقدر طول میکشد، زنده بر میگردم یا مرده یا اصلا برنمیگردم و نمیدانم چه ماجراهایی در انتظارم است، چقدر خیس و خاکی میشوم، چقدر گرمم میشود یا چقدر یخ میزنم، غذا میخورم یا گرسنه میمانم و همه ی چیزهای دیگری را که نمیدانم را هم نمیدانم. اثری از من نخواهد بود و ی از من خبری نخواهد داشت. در موردش هیچ

درخواست حذف این مطلب
ثانی مجهول  
قبلا از کوله گردی همین جا نوشته بودم، نه؟ کوله شصت لیتری ام را آماده کرده ام. پوتین هایم را نو کرده ام و فردا راه میفتم. از دیاری به دیاری دیگر. نمیدانم چقدر طول میکشد، زنده بر میگردم یا مرده یا اصلا برنمیگردم و نمیدانم چه ماجراهایی در انتظارم است، چقدر خیس و خاکی میشوم، چقدر گرمم میشود یا چقدر یخ میزنم، غذا میخورم یا گرسنه میمانم و همه ی چیزهای دیگری را که نمیدانم را هم نمیدانم. اثری از من نخواهد بود و ی از من خبری نخواهد داشت. در موردش هیچوقت

درخواست حذف این مطلب
به یاد نخواهم آورد  
دیگر شعر نمی گویمدیگر شعر نمی خوانمدیگر تو را دوست نخواهم داشتتو را از یاد خواهم برداحساس خوبی نخواهم داشتنگاه پنجره ها را دیوار خواهم کشیدباغچه را از تکلم حیات باز خواهم داشتدر شنوای خاموش آ ... ین بیت خزانآیه یاس را فریاد خواهم کردتو را از یاد خواهم برداحساس خوبی نخواهم داشت مرا چه ... ی به یاد می آوردجز ... ی که از سر جبرفراموشی را در گوشم اقامه کرده است؟ محمد.طه پ.ن بیش تر آدم ها می خواهند تا ابد زنده باشند، ولی این تمام حقیقت نیست، چیز دیگری

درخواست حذف این مطلب
از نگاه دیگران  
مست می عشق من مست می عشقم، هشیار نخواهم شدو ز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده ی nbsp دوشینه nbsp تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد آن رفت که می رفتم در صومعه هر باری جز بر در میخانه این بار نخواهم شد nbsp ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
اشعار مناجات با رضا(ع) - سید پوریا هاشمی  
بدون واسطه حاجت روا نخواهم شد عزیز کرده برای خدا نخواهم شد به جزتو با احدی آشنا نخواهم شد دخیل مرحمت هر کجا نخواهم شد گدای لقمه مشتی گدا نخواهم شد فراز گنبد تو آشیانه را عشق است برای عرض ارادت بهانه را عشق است صدای م نقاره خانه را عشق است ز دستهای شما آب و دانه را عشق است اگر کریم تویی جز گدا نخواهم شد عطش شدم نم دریا به این گدا دادند چه چیزها که در اینجا به این گدا دادند نگفته زود مداوا به این گدا دادند بن غذای شمارا به این گدا دادند گرسنه هم بش

درخواست حذف این مطلب
مرگ  
از مرگ بدم می آید، وقتی آدمی مثل توران میرهادی را می برد. از مرگ بدم می آید، وقتی به ک ن نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید وقتی به پدربزرگ و مادربزرگ نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید، و هیچ وقت با او سر آشتی نخواهم داشت. فقط اجازه دارد سر برج ها که حقوق ها را می ریزند شانه به شانه ام بیاید، و تا پایان قسط دادن همراهی ام کند. قسط این بانک، قسط آن یکی بانک، قسط بیمه. بعد باید برود به درک. برود که روی ننگش را نبینم. از مرگ بدم می آید.

درخواست حذف این مطلب
نه به فریاد بر سر کودک  
هربار که میگذرد با خودم تکرار میکنم که آ ین بار بود عذاب وجدان دیوانه ام میکند. قول میدهم که دیگر عصبانی نخواهم شد دیگر فریاد نخواهم زد اما...انگار فراموشکار شده ام و دوباره تکرار میشود و تکرار خواهد شد خدایا نمیخوام مادر بدی باشم. نمیخواهم فقط شعار بدهم و به وقت عمل ناتوان باشم. nbsp لطفا لطفا لطفا کمکم کن...

درخواست حذف این مطلب
آقا اجازه.....  
آقا اجازه خسته ام از این همه فریب از های و هوی مردم این شهر نانجیب آقا اجازه پنجره ها سنگ گشته اند دیوارهای سن ... از کوچه بی نصیب آقا اجازه باز به من ط نه می زنند عاشق ندیده های پر از نفرت رقیب شیرینی وجود مرا تلخ می کنند فرهاد های کینه پرست پر از فریب

درخواست حذف این مطلب
مکدر نخواهم  
مکدر نخواهم رفیقم در اینجا که غمگین و افسرده ماندم تو ای رفته تا بی نهایت ببینم چسان سرد وپژمرده ماندم

درخواست حذف این مطلب
مرگ  
از مرگ بدم می آید، وقتی آدمی مثل توران میرهادی را می برد. از مرگ بدم می آید، وقتی به ک ن نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید وقتی به پدربزرگ و مادربزرگ نزدیک می شود. از مرگ بدم می آید، و هیچ وقت با او سر آشتی نخواهم داشت. فقط اجازه دارد سر برج ها که حقوق ها را می ریزند شانه به شانه ام بیاید، و تا پایان قسط دادن همراهی ام کند. قسط این بانک، قسط آن یکی بانک، قسط بیمه. بعد باید برود به درک. برود که روی ننگش را نبینم. از مرگ بدم می آید.

درخواست حذف این مطلب
be with you - quique-the king of latin pop (enrique miguel iglesias preysler)  
i know the sound of your voice من صدای تو رو میشناسم can save my soul میتونه روح منو نجات بده ............................................. آن شب فکر می که دیگر هیچ نیرویی برای دوباره عاشق شدن ندارم و هرگز لب به خنده نخواهم گشود و دنبال هیچ سو نخواهم رفت اما هرگز خیلی زیاد است . این را در زندگی طولانی ام بارها آموخته ام ... خانه ی ارواح \- ایزابل آلنده

درخواست حذف این مطلب
تو را نخواهم بخشید  
تو را نخواهم بخشیددیگر همانند گذشته دلتنگ ات نمی شومحتی دیگر گاه به گاه گریه هم نمی کنمدر تمام جملاتی که نام تو در آنها جاری ستچشمانم پُر نمی شودتقویم روزهای نیامدنت را هم دور انداخته امکمی خسته امکمی ش ت می هم نبودنت، مرا تیره کرده استاینکه چطور دوباره خوب خواهم شد راهنوز یاد نگرفته امو اگر ی حالم را بپرسدتنها می گویم خوبماما مضطربمفراموش توعلیرغم اینکه میلیون ها باربه حافظه ام سر می زنمو نمی توانم چهره ات را به خاطر بیاورممن را می ترساند

درخواست حذف این مطلب
آنچ : مونیخ شهر زیبایی است؛ اکنون به چین نخواهم رفت  
به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، کارلو آنچ قرارداد با تیم های چینی را تکذیب کرد. nbsp ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
تسلیم نخواهم شد ، زندگی میکنم...  
تسلیم نخواهم شد زندگی میکنم برای رویا هایی که منتظرند به دست من واقعی شوند من فرصتی برای بودن دارم پس ت نمی نشینم می گذارم که همه بدانند که من با تمام توانایی ها و کاستی ها شا ار زندگی خود هستم کافی ست لحظات گذشته را رها کنم و برای ثانیه های اینده زندگی کنم چون رویا های من انجا ست و من فقط یک بار فرصت زندگی را دارم .... ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
از بر نخواهم گشت الا اینکه شهید شوم یا پرچم پیروزی را در دست داشته باشم..  
از \# بر نخواهم گشت الا اینکه شهید شوم یا پرچم پیروزی را در دست داشته باشم شهید سید \#مصطفی_بدرالدین ؛ فرمانده کل \#مقاومت_ ی \#لبنان\#جدید_ترین_ع _شهید

درخواست حذف این مطلب
لوو: قطعا مربی رئال نخواهم شد  
به گزارش وبلاگ کانون هواداران بایرن مونیخ در ایران، واکنش لوو، سرمربی تیم ملی آلمان به جانشینی زیدان در رئال مادرید منفی بود. nbsp ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...

درخواست حذف این مطلب
under repair  
چند روزی، یا شاید چند هفته ای نخواهم بود. نه به این دلیل که جای خاصی باشم یا دسترسی به اینترنت نداشته باشم. نه. تنها به این دلیل که دوست ندارم بنویسم. اصلاً بهتر است بگویم چند روزی یا چند هفته ای نخواهم نوشت. البته که وبلاگ هایتان را خواهم خواند و گهگاه کامنت هم خواهم گذاشت. در این مدت اگر کاری داشتید در تلگرام یا اینستاگرام هستم.

درخواست حذف این مطلب
دلت قرص، من اجازه نخواهم داد  
انقلاب ی فرمودند با تأکید بر اینکه عده ای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند دشمن می خواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل امریکا وجود ندارد.من صریحاً اعلام می کنم، انی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.حضرت آیت الله تأکید د البته این ا

درخواست حذف این مطلب
اعوذ بالوبلاگ من شرّ کانال تلگرام  
از شر تلگرام به اینجا پناه آورده بودم ولی نمیتوان منکر زیبایی کانال تلگرام شد دو کانال زدم یکی را زدم که فقط آی دی اش بماند برای خودم...هیچ حرف نخواهم داشت آنجا...آی دی اش برایم عزیز بود دومی را ولی خدمتتان عرض میکنم.آنجا هم حرفی نخواهم داشت فعالیتم به گونه ای متفاوت خواهد بود عضو بشوید هم مایه ی سندیست نشوید هم باعث دلسردی نیست هر ی میخواهید باشید حتی خاموشانی که نمیشناسمشان پس یک بسم الله بگویید و کلیک فقط نمیدانم چرا برایم مینویسد گروه کانا

درخواست حذف این مطلب
نه به فریاد بر سر کودک  
هربار که میگذرد با خودم تکرار میکنم که آ ین بار بود عذاب وجدان دیوانه ام میکند. قول میدهم که دیگر عصبانی نخواهم شد دیگر فریاد نخواهم زد اما...انگار فراموشکار شده ام و دوباره تکرار میشود و تکرار خواهد شد خدایا نمیخواهم مادر بدی باشم. نمیخواهم فقط شعار بدهم و به وقت عمل ناتوان باشم. nbsp لطفا لطفا لطفا کمکم کن...بعد نوشت و من امروز غمگین ترین مادر دنیام. کاش میدونستی وقتی بهم میگی برو چه بلایی سرم میاری و من با دل ش ته اومدم چون واقعا حس تو دلت جایی ن

درخواست حذف این مطلب
  
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.264 seconds
RSS