نیکوکاران ثواب تائب تقویت پرنور فداکاری محضر پروردگار خطاهای نیکوکاران

عبارت نیکوکاران ثواب تائب تقویت پرنور فداکاری محضر پروردگار خطاهای نیکوکاران در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
خطاهای نیکوکاران با دیگران فرق دارد  
نيکوکاران و فداکاران اهل اشتباه و خطا نیستند خطاهاي نيکوکاران تحت تاثیر بخیلان و هوسبازان است حواسمان به آنها بیشتر باشد و با تشویق و تحریک توانمندان پوششی باشیم براین مهم که در ظاهر کارساز نباشند و موجبات سوء تفاهم ها و سوء ظن ها را فراهم نکنند گناه ازمیدان بدرشدن و تنها ماندن نيکوکاران در اوج صداقت و ایمان و فداکاري به گردن دانشمندان و ثروتمندان و ستاره هائیست که خداوند یعنی همان بهترین حامی و پشتیبان نيکوکاران خیر و برکتشان داده است ام

درخواست حذف این مطلب
مقصر اصلی توانمندان هستند  
اگر با فداکاران و مظلومان و نيکوکاران حمایت و همکاری در خور و شان باشد مطمئن باشیم خداوند خیر و برکت را زیاد می کند سالها در فعالیت و فداکاري مطالعه و بررسی می کنم سالها در فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه کوشا هستم مشکلات ما فقط و فقط عدم حمایت و همکاری با فداکاران است و دراین میان دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های محبوب و پرتوان مقصر اصلی هستند انی که از تقويت و پرنور نيکوکاران و فداکاران دریغ می ورزند نگاه کنیم به داستان یوسف اگر عزیز مصر

درخواست حذف این مطلب
خیالمان از خداوند راحت باشد  
وقتی که درراه فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه قدم برمی داریم و فعالیت و فداکاري می کنیم این یعنی اوج نیکوکاری و خداوند به نيکوکاران وعده حمایت و پشتیبانی داده است مخصوصا انی همچون تائب که از قدرت اشعار و مقالات برای تقويت و پرنور شدن این چراغ بهره می گیرند تلاشهای شبانه روزی تائب برای جذب و جلب افراد توانا هرگز بی نتیجه نخواهد ماند چون اینطوری داستان تائب در صخا بهتر و مناسب تر به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر درسراسر دنیا می رسد وقتی که خداو

درخواست حذف این مطلب
درس زندگی فقط با صخا  
خداوندا تو مرا عاشق فرهنگ و ورزش کردی چشمهای مرا به روی سخنان بزرگان جهان و اشعار شاعران و آیات روح بخش خودت بازنمودی تو چشم و گوش مرا باز نمودی و هوشیار و بیدار کردی تو به من توفیق همت و فداکاري در راه قرض الحسنه و خیریه دادی تا با یک قرض الحسنه و خیریه مجزا درس زندگی به خودم و خانواده و دوستان واقوام بدهم درس صبر و شکر جمیل بدهم فعالیت و فداکاري را به همه نشان دادم و نمایش بسیار خوبی ارائه نمودم صخا میدان امتحان بزرگی است و همه را به همت و کوش

درخواست حذف این مطلب
داستان باز را به بازهای جهان برسانیم (تائب)  
ولی خوبه بازا تو یه قفس شن کفترا با کفترا همنفس شن داستان بازهارا به گوش یکدیگر برسانیم کارآفرینان عاشق و فعال و فداکاري همچون تائب را که چراغ روشن کرده اند تا به مردمان نور و گرما بدهند اما باید داستانشان به گوش کارآفرینان بزرگ دنیا برسد تا تقويت و پرنور شوند و بتوانند سربلند و سرافراز مردم را خوشحال کنند وقتی که توانمندان بزرگ دنیا به امثال تائب عاشق پس از یک دنیا صداقت و ایمان و فداکاري توجه و عنایت و حمایت و همکاری نداشته باشند طبیعتا بد

درخواست حذف این مطلب
تنها ی که برروی دانشمندان و ثروتمندان بزرگ دنیا کار می کند  
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر جهان برسانیم تائب تنها ی که برروی دانشمندان وثروتمندان و ستاره های مشهور جهان سالهاست که بی خو کشیده است و برای پرنور شدن این ایده صخا که دوای همه دردهای روستاست کار می کند دعوتشان می کند زحمت می کشد تا این چراغ پرنور شود این تنور گرم شود تائب در ابرسج است که در قالب قرض الحسنه و خیریه بی نهایت همت و تلاش می کند تا به نتایج عالی برسد هیچ را سراغ نداریم که اینگونه و با این شکل بسیار زیبا برای تقويت یک

درخواست حذف این مطلب
خیالمان از خداوند راحت باشد  
وقتی که درراه فرهنگ و ورزش و قرض الحسنه و خیریه قدم برمی داریم و فعالیت و فداکاري می کنیم این یعنی اوج نیکوکاری و خداوند به نيکوکاران وعده حمایت و پشتیبانی داده است مخصوصا انی همچون تائب که از قدرت اشعار و مقالات برای تقويت و پرنور شدن این چراغ بهره می گیرند تلاشهای شبانه روزی تائب برای جذب و جلب افراد توانا هرگز بی نتیجه نخواهد ماند چون اینطوری داستان تائب در صخا بهتر و مناسب تر به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر درسراسر دنیا می رسد وقتی که خداو

درخواست حذف این مطلب
تنها ی که برروی دانشمندان و ثروتمندان بزرگ دنیا کار می کند  
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر جهان برسانیم تائب تنها ی که برروی دانشمندان وثروتمندان و ستاره های مشهور جهان سالهاست که بی خو کشیده است و برای پرنور شدن این ایده صخا که دوای همه دردهای روستاست کار می کند دعوتشان می کند زحمت می کشد تا این چراغ پرنور شود این تنور گرم شود تائب در ابرسج است که در قالب قرض الحسنه و خیریه بی نهایت همت و تلاش می کند تا به نتایج عالی برسد هیچ را سراغ نداریم که اینگونه و با این شکل بسیار زیبا برای تقويت یک

درخواست حذف این مطلب
زمانیکه ها کنار برود  
وقتی که ها کنار برود و خداوند نظر کند چه اتفاقاتی می افتد در داستان یوسف این اتفاقات بوضوح روشن شد معلوم شد وقتی که خداوند با عزیز مصر یوسف را حمایت و یاری کرد یوسف اولین صحبتی که کرد این بود بروید از زلیخا و آن ن سوال کنید که داستان یوسف چه بود چون عاشقان و فداکاران اگر اصرار و پافشاری به دارند اصرار و پافشاری به تقويت و پرنور شدن دارند برای آرامش و شادی دل دردمندان است چون آنها چه در زندان و چه در قصر آزاد و رها هستند و همه جای این دنیا برایشا

درخواست حذف این مطلب
داستان حمایت و همکاری و عنایت با یک دانه ما  
خداوند با فتح مکه حضرت محمد امین را سربلند و سرافراز نمود اما از یک دانه مای آن پیرزن که در بدترین شرایط ش را در اوج صداقت و ایمان و فداکار ی یاری داد فراموش نکرد آیه نازل کرد تشکر و قدردانی کرد عزیزان تائب در صخا و با صخا برای قرض داران و گلستان روستا و خشنودی قلبهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم نقشه ها دارد با یک افتتاح حساب جزئی و یک تقويت جزئی سالانه خودتان را مشمول این آیات حمایت و همکاری از نيکوکاران نمائید خداوند چراغی را که روشن کرده اس

درخواست حذف این مطلب
ثواب عظیم در دستان فداکاران  
اگر نمی توانید فداکار باشید لااقل دید خوبی نسبت به فداکاران داشته باشید تائب اگر نمی توانید فداکار باشید لااقل نسبت به فداکاران دید خوبی داشته باشید فداکاران با روشن چراغهائی برای مردم نور و گرما را به ارمغان می آورند مانع از این نور و گرما نشویم اذیت و آزار فداکاران گناه بزرگیست نباید مرتکب بشویم ی که به اوج صداقت و ایمان و فداکاري می رسد طبیعتا با حمایت و همکاری تقويت و پرنور خواهد شد یک مثال کارگری داریم مظلوم و محبوب و البته بسیار سخت ک

درخواست حذف این مطلب
درس زندگی فقط با صخا  
خداوندا تو مرا عاشق فرهنگ و ورزش کردی چشمهای مرا به روی سخنان بزرگان جهان و اشعار شاعران و آیات روح بخش خودت بازنمودی تو چشم و گوش مرا باز نمودی و هوشیار و بیدار کردی تو به من توفیق همت و فداکاري در راه قرض الحسنه و خیریه دادی تا با یک قرض الحسنه و خیریه مجزا درس زندگی به خودم و خانواده و دوستان واقوام بدهم درس صبر و شکر جمیل بدهم فعالیت و فداکاري را به همه نشان دادم و نمایش بسیار خوبی ارائه نمودم صخا میدان امتحان بزرگی است و همه را به همت و کوش

درخواست حذف این مطلب
خوشحالم و خداوند را شاکرم  
من عاشق و عارف و شاعر و نویسنده و فداکارم از این بابت خیلی خوشحالم چون مورد تائید بسیاری از خوبان عالم هستم مورد تائید انسانهای بزرگ ستاره های معروف و مشهور دنیا و بسیاری از طرفداران من هنوز بدنیا نیامده اند من هرگز فراموش نمی شوم و این یک نعمت بزرگ است من موفق شدم نان رسان و گره گشا و مشکل گشا بشوم چون در راه قرض الحسنه و خیریه قدم محکمی برداشته ام یک مجموعه قرض الحسنه و خیریه مجزا افتتاح کرده ام و این یعنی یک چراغ عرفانی و روشن کرده ام این یع

درخواست حذف این مطلب
حامی و پشتیبان نیکوکاران باشیم  
بدون شک تائب با صخا ستاره نیکوکاری دنیا خواهد شد ی که صددرصد وقف نیکوکاری شد خداوند با نيکوکاران است خداوند اجر نيکوکاران را ضایع نمی کند ما حق نداریم پشت نيکوکاران را خالی کنیم چون بدکاران تقويت و پرنور می شوند و خداوند قهر و غضبش فراگیر خواهد شد حواسمان به نيکوکاران بیشتر باشد هرگز نيکوکاران را متهم نکنیم ما حق نداریم نيکوکاران را اذیت و آزار کنیم نانشان را ببریم و تنهایشان بگذاریم و یا آنها را با فتنه و فساد از میدان بدر کنیم اگر مرتکب ا

درخواست حذف این مطلب
داستان حمایت و همکاری و عنایت با یک دانه ما  
خداوند با فتح مکه حضرت محمد امین را سربلند و سرافراز نمود اما از یک دانه مای آن پیرزن که در بدترین شرایط ش را در اوج صداقت و ایمان و فداکار ی یاری داد فراموش نکرد آیه نازل کرد تشکر و قدردانی کرد عزیزان تائب در صخا و با صخا برای قرض داران و گلستان روستا و خشنودی قلبهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم نقشه ها دارد با یک افتتاح حساب جزئی و یک تقويت جزئی سالانه خودتان را مشمول این آیات حمایت و همکاری از نيکوکاران نمائید خداوند چراغی را که روشن کرده اس

درخواست حذف این مطلب
ایده خوب به همه تعلق دارد  
انسان ایده پرداز و یک ایده خوب به همه تعلق دارد حمایت و همکاریش برهمگان واجب است تقويت و پرنور ش مهم و واجب است تا جامعه پررنگ گردد تا همه خوشحال و شاد شوند همکاری با فداکاران ارزش و ثواب فراوانی دارد و نزد خداوند ارزشمند است یاری فداکاران برمی گردد به آیات خداوند که همه را به یاری خودش می خواند تفسیرش همان حمایت و همکاری با فداکاران است وگرنه خداوند نیازی به یاری ندارد خودش بهترین یاری دهنده است اما از آنجا که بهترین م ع نيکوکاران است از همه

درخواست حذف این مطلب
هیچ به جذب و جلب توانمندان فکر نمی کند  
ی که در فکر و شه خدا باشد ی که می خواهد شعارش فقط خدا بشود مطمئن باشیم سعی می کند به خداوند برسد همت و تلاش می کند به خداوند برسد و راه رسیدن به خداوند جذب و جلب دانشمدان و ثروتمندان و ستاره های محبوب دنیاست بندگانی که خداوند به آنها قدرت و ثروت و عزت داده است و در راه خداوند بکار گرفته اند مثل حضرت سلیمان که همه دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های دنیا بهتر است از ایشان تقلید کنند تا خداوند از آنها راضی و خشنود باشد در غیر اینصورت نمی توانند خداو

درخواست حذف این مطلب
ثواب عظیم در دستان فداکاران  
اگر نمی توانید فداکار باشید لااقل دید خوبی نسبت به فداکاران داشته باشید تائب اگر نمی توانید فداکار باشید لااقل نسبت به فداکاران دید خوبی داشته باشید فداکاران با روشن چراغهائی برای مردم نور و گرما را به ارمغان می آورند مانع از این نور و گرما نشویم اذیت و آزار فداکاران گناه بزرگیست نباید مرتکب بشویم ی که به اوج صداقت و ایمان و فداکاري می رسد طبیعتا با حمایت و همکاری تقويت و پرنور خواهد شد یک مثال کارگری داریم مظلوم و محبوب و البته بسیار سخت ک

درخواست حذف این مطلب
شهرت عظیم ارمغان خداوند به نیکوکاران  
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانیم تائب نيکوکاران انی هستند که با عشق صداقت و ایمان و فداکاري را به اوج می رسانند شهرت عظیم ارمغان خداوند به نيکوکاران است تائب وقتی درراه خدا همت و فعالیت و فداکاري را به اوج برسانی پاداشت شهرت عظیمی می شود که خداوند وعده فرموده است چون روزبروز بردوستان و طرفدارانت افزوده می گردد آثاری از تو هویدا می شود که به دلها می نشیند تائب س رست نویسنده و شاعر صخا از آنجا که به قرض الحسنه و خیریه عشق می

درخواست حذف این مطلب
پاداش فداکاری حمایت و همکاریست (تائب)  
فداکاران بهترین هدیه خداوند می باشند تائب تقويت فداکاران به نفع همه مردم جهان است تائب ی که در شه سعادت و خوشبختی بندگان خداست و به همه توجه و عنایت دارد فداکاري را به اوج می رساند با قرض الحسنه و خیریه به مردم خدمت می کند صاحب یک ایده برای روستاها می شود چنین شخصی پاداشش فقط حمایت و همکاریست تعریف و تبلیغ و تشویق مزد و پاداش چنین ی خواهد بود چون خداوند در آیات و روایاتش از نيکوکاران تعریف کرده است حمایت و پشتیبانی از آنها را برخود واجب کرده ا

درخواست حذف این مطلب
ثواب عظیم در دستان فداکاران  
اگر نمی توانید فداکار باشید لااقل دید خوبی نسبت به فداکاران داشته باشید تائب اگر نمی توانید فداکار باشید لااقل نسبت به فداکاران دید خوبی داشته باشید فداکاران با روشن چراغهائی برای مردم نور و گرما را به ارمغان می آورند مانع از این نور و گرما نشویم اذیت و آزار فداکاران گناه بزرگیست نباید مرتکب بشویم ی که به اوج صداقت و ایمان و فداکاري می رسد طبیعتا با حمایت و همکاری تقويت و پرنور خواهد شد یک مثال کارگری داریم مظلوم و محبوب و البته بسیار سخت ک

درخواست حذف این مطلب
پیام امثال تائب را خدا به جوانمردان عالم می رساند  
خداوند فرمود اجرنيکوکاران را ضایع نخواهم گذاشت پس پیام آنها را خیلی زود فرا ... ر خواهد کرد خداوند فرمود پشتیبان نيکوکاران و جوانمردان هستم پس پیامشان خیلی زود فرا ... ر می شود خداوند فرمود با دستهای غیب و با فرشتگان حامی نيکوکاران می باشم پس پیام نيکوکاران خیلی زود به گوش جوانمردان عالم خواهد رسید عزیزان صخا پیام یک انسان عارف و عاشق است که در قالب قرض الحسنه به گوش جهانیان خواهد رسید چون خداوند وعده کمک و پشتیبانی داده است عزیزان صخا شا ... ا

درخواست حذف این مطلب
برای پرنور شدن چراغ ایزد توانا هرکاری واجب و لازم است  
وقتی که به لطف و عنایت خداوند یک چراغ روشن می شود و در شکلی بسیار زیبا به مردمان خدمت می کند به نام و یاد ابوالفضل بی نهایت تقويت و پرنورش می کنیم تا شرمنده قرض داران و گرفتاران نشود چراغ صخا باید تقويت شود تا همه انی که چشم و امید دارند از این درب رحمت پروردگار دست خالی و دلگیر بیرون نروند و این بستگی به حمایت و همکاری دانشمندان و ثروتمندان دارد هرچه حمایت و عنایت بیشتر باشد این چراغ تقويت و پرنور تر می گردد پس گره های بیشتری باز می شوند و مشکل

درخواست حذف این مطلب
ایده خوب و تحمل مشکلات طاقت فرسای آن  
تقويت و پرنور شدن انی مثل تائب با یک ایده ارزشمند و گره گشا و نان رسان و مشکل گشا بدون شک صحبت از یک فرهنگ خوب و غنی است که باید در روستاها پررنگ شود تا روستاها با حمایت و همکاری از فداکاران گلستان شوند یک ایده خوب زمانی به موفقیت می رسد که ایده پرداز تاب و تحمل همه مشکلات و موانع را داشته باشد و بی نهایت همت و تلاش کند کاری که ما در صخا از تائب می بینیم و این ایده ناب اگر به موفقیت برسد علاج همه دردهای یک روستاست و در یک چشم به هم زدن روستا را گلس

درخواست حذف این مطلب
شهرت عظیم ارمغان خداوند به نیکوکاران  
داستان صخا را به گوش دلهای دریا و قلبهای شیر برسانیم تائب نيکوکاران انی هستند که با عشق صداقت و ایمان و فداکاري را به اوج می رسانند شهرت عظیم ارمغان خداوند به نيکوکاران است تائب وقتی درراه خدا همت و فعالیت و فداکاري را به اوج برسانی پاداشت شهرت عظیمی می شود که خداوند وعده فرموده است چون روزبروز بردوستان و طرفدارانت افزوده می گردد آثاری از تو هویدا می شود که به دلها می نشیند تائب س رست نویسنده و شاعر صخا از آنجا که به قرض الحسنه و خیریه عشق می

درخواست حذف این مطلب
انی که اهل همکاری با فداکاران هستند شاید فرصت نداشته باشند  
تائب را خداوند شاعر و نویسنده اش کرد با این بیت تائبا محرم اسرار شدی آگاه باش و تائب از همان شبی که این بیت به او الهام شد در سال 74\-75شب و روز همت و کوشش کرد و از این جایزه الهی دفاع کرد و زحمت خودش را در نشان دادن این بیت شعر که واقعا معجزه و کرامت الهی است با شبی دو سه ساعت خو دن کشید تا نشان بدهد که نيکوکاران هرصدسال یکی دو نفر متولد می شوند چنان زحمت می کشد به امید اینکه شاید این افتخار نصیب خود تائب شود و همان یک نفر تائب باشد که امیدوارم باشد

درخواست حذف این مطلب
فرهنگ سازی و تقویت و پرنور یک ایده بنام صخا  
بعد از سالها بی خو و فعالیت و فداکاري توانستم یک چراغ روشن کنم و سالها برای روستا با وجود عدم حمایت و همکاری دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها و با جوروجفای فراوان و سختی ها و مشکلات بیش از حد روشن نگه دارم هرچند با وجود تنها یک انسان توانا فرهنگ سازی و تقويت و پرنور می گردد و علاج همه دردهای روستاست اما سالها با وجود تبلیغات وسیع و دامنه دار تائب س رست صخا موفق به جذب تنها یک ابرمیلیاردر و یا یک پولدار نشدم هرچند وعده هائی داده شده است اما عمل

درخواست حذف این مطلب
فرهنگ بد خداوند پشتیبان نیکوکاران است  
جای انسانهای نیکوکار کجاست روی تخم چشمان دانشمندان و ثروتمندان محبوب جهان قرار دارند تائب با نیکوکاری می توانیم فرهنگ خوب را در جامعه گسترش بدهیم و خداوند بهترین پشتیبان برای نيکوکاران است وقتی که خداوند را در نظر داشته باشیم و همیشه به یاد خداوند باشیم و نام خداوند در اولویت باشد فرهنگ خوب گسترش پیدا می کند نام و یاد خداوند بدیها را از بین می برد فداکاري بهترین نوع فرهنگ خوب است فعالان و فداکاران باعث رشد فرهنگ در جامعه هستند همه باید در

درخواست حذف این مطلب
فرهنگ بد خداوند پشتیبان نیکوکاران است  
با نیکوکاری می توانیم فرهنگ خوب را در جامعه گسترش بدهیم و خداوند بهترین پشتیبان برای نيکوکاران است وقتی که خداوند را در نظر داشته باشیم و همیشه به یاد خداوند باشیم و نام خداوند در اولویت باشد فرهنگ خوب گسترش پیدا می کند نام و یاد خداوند بدیها را از بین می برد فداکاري بهترین نوع فرهنگ خوب است فعالان و فداکاران باعث رشد فرهنگ در جامعه هستند همه باید در بالا بردن سطح فرهنگ جامعه همت و تلاش نمایند حمایت و همکاری از فداکاران بالاترین سطح فرهنگ ی

درخواست حذف این مطلب
خیر فراوان می بیند ی که حامی و پشتیبان فداکاران باشد  
این خاصیت خداست بهترین پاداش دهنده یک سرسوزن خوبی و بدی را در نظر می گیرد و مزد و پاداش می دهد خوبی مزدش خوبی می شود بدی هم بدی خواهد بود پس همان بهتر که تا می توانیم خوبی کنیم و سردسته خوبیها حمایت و همکاری با فداکاران است توجه و عنایت به نيکوکاران است حتی کافران اگر به خوبان و نيکوکاران توجه کنند خداوند خشنود می گردد و مزدش را می دهد با عشق و محبتی که در دلش از خود می اندازد پس عنایت و توجه به نيکوکاران آنقدر عظمت دارد که کافران را یکتاپرست می

درخواست حذف این مطلب
  
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.626 seconds
RSS