گفت دلم برای خودت که نه برای خنده هات تنگ شده یادم اومد اون موقع چقدر راحت بودیم و هر و کر میکردیم ولی الان باید از دور فقط با ایما و اشاره مشتریارو بهم نشون بدیم و بخندیم یا مثلا به یکی از همکارا هر موقع نون میذارم تو نایلون ک ببرم سرکار یادش میافتم نون باید نون ۱۰ دقیقه پیش باشه نون مونده رو بو میکرد بعدم پرت میکرد اون طرف وقتیم کتلت میپزم یا میخورمم یادشم. کتلت و باید همونجا که سرخ کردی از ماهیتابه دراری و بخوری غیر ازو به هیچ عنوان نمیخورد و

درخواست حذف این مطلب