پسر انسان مهدی عج یا عیسی ع

عبارت پسر انسان مهدی عج یا عیسی ع در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
یاوران زمان  
1. حضرت عيسي مؤمنان ع در خطبه ای می فرماید «... آن گاه مهدي عج ، حضرت عيسي را به جانشینی خود، در عمليات تهاجمی علیه دجّال برمی گزیند. عيسي ع برای يافتن وسرکوبی دجّال حرکت می کند. دجّال که همه جهان را در سلطه خود دارد و کشاورزی و نسل بشری را نابود کرده است، مردم را به خویش می خواند و هر او را بپذیرد، مورد لطف قرار می گیرد و اگر خودداری ورزد، او را می کشد. سراسر جهان، جز مکه، مدینه و بیت المقدس را درهم نوردیده است و همه فرزندان نامشروع از شرق و غرب جها

درخواست حذف این مطلب
تفاوت آدم ها و انسان ها  
آدم ها زند ... می کنند انسان ها زیبا زند ... می کنند آدم ها می شنوندانسان ها گوش می دهند آدم ها می بینندانسان ها عاشقانه نگاه می کنند آدم ها در فکر خودشان هستندانسان ها به دیگران هم فکر می کنند آدم ها می خواهند شاد باشندانسان ها می خواهند شاد کنند آدم ها ، اسم اشرف مخلوقات را دارندانسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند آدم ها انتخاب کرده اند که آدم بمانندانسان ها تغییر ... را پذیرفته اند ، تا انسان شدند آدم ها می توانند انسان شوند انسان ها در

درخواست حذف این مطلب
ولادت حضرت عیسی  
quot گفت داوری نکنید تا بر شما داوری نشود و حکم نکنید تا بر شما حکم نشود.چه بسيار انسان هایی که با سرزنش دیگران بیماری را به سوی خود کشانیده اند. آنچه را که انسان در دیگران سرزنش میکند، در واقع به سوی خودش جذب میکند.... quot \+ متن از کتاب ،چهار اثر از فلورانس\+ولادت حضرت عيسي nbsp

درخواست حذف این مطلب
بهای پیروی از عیسی  
مَتّی ۸ ‏۱۹\-‏۲۲ \-‏ لوقا ۹ ‏۵۷\-‏۶۰ ۱۸چون عيسي دید گروهی بی شمار نزدش گرد آمده اند، امر فرمود «به آن سوی دريا برویم.»۱۹آنگاه یکی از علمای دین نزد او آمد و گفت «ای ... ، هر جا بروی، تو را پیروی خواهم کرد.»۲۰عيسي پاسخ داد «روباهان را لانه هاست و مرغان هوا را آشيانه ها، امّا پسر انسان را جای سر نهادن نیست.»۲۱شاگردی دیگر به وی گفت «سرورم، نخست رخصت ده تا بروم و پدر خود را به خاک بسپارم.»۲۲امّا عيسي به او گفت «مرا پیروی کن و بگذار مردگان، مردگانِ خود

درخواست حذف این مطلب
صورت و سیرت زمان حضرت مهدی (عج)  
صورت و سیرت زمان حضرت مهدي عج چهره و شمایل حضرت مهدي ع را راويان حدیث شیعی و سنی چنین نوشته اند چهره اش گندمگون ، ابروانی هلالی و کشیده ، چشمانش سياه و درشت و جذاب ، شانه اش پهن ، دندانهایش براق و گشاد ، بینی اش کشیده و زیبا، پیشانی اش بلند و تابنده . استخوان بندی اش استوار و ص ه سان ، دستان و انگشتهایش درشت .گونه هایش کم گوشت و اندکی متمایل به زردی \- که از بیداری شب عارض شده \-بر گونه راستش خالی مشکین . عضلاتش پیچیده و محکم ، موی سرش بر لاله گوش ریخ

درخواست حذف این مطلب
به انسان بودنت شک کن!  
اگر مستضعفی دیدی ، ولی از نان امروزت به او چیزی نبخشیدی ، به انسان بودنت شک کن اگر چادر به سر داری ، ولی از زیر آن چادر به یک دیوانه خندیدی به انسان بودنت شک کن اگر قاری قرآنی ، ولی در درکِ آياتش دچارِ شک و تردیدی ، به انسان بودنت شک کن اگر گفتی خدا ترسی ، ولی از ترس امو تمام شب نخو دی ، به انسان بودنت شک کن اگر هر ساله در حجّی ، ولی از حال همنوعت سوالی هم نپرسیدی ، به انسان بودنت شک کن اگر مرگِ ی دیدی ، ولی قدرِ سَری سوزن ز جای خود نجنبیدی ،به انسان

درخواست حذف این مطلب
شفای مرد مفلوج  
مَتّی ۹ ‏۲\-‏۸ \-‏ مَرقُس ۲ ‏۳\-‏۱۲؛ لوقا ۵ ‏۱۸\-‏۲۶ ۱پس عيسي سوار قایق شد و به آن سوی دريا، به شهر خود رفت. ۲آنگاه مردی مفلوج را که بر تختی خو ... ده بود، نزدش آوردند. عيسي چون ایمان ایشان را دید، به مفلوج گفت «دل قوی دار، فرزندم، گناهانت آمرزیده شد »۳در این هنگام، بعضی از علمای دین با خود گفتند «این مرد کفر می گوید.»۴عيسي افکارشان را دريافت و گفت «چرا چنین ... شۀ پلیدی به دل راه می دهید؟۵گفتن کدامیک آسانتر است اینکه ”گناهانت آمرزیده شد،“ يا ای

درخواست حذف این مطلب
اما انسان ها...  
جنگ خسته بود؛ بسيار خسته. طاقت دیدن خودش و انسان ها را نداشت. کفش هایش را به دست گرفت و به سمت ناکجا دوید. اما انسان ها... امان از انسان ها...

درخواست حذف این مطلب
امتحان الهی  
روزی ابلیس برحضرت عيسي ... ظاهرشد وبه اوگفت مگرتونمی گویی هیچ چیزی به انسان نمی رسد مگر این که خداوند آن را برایش مقدرکرده باشد. حضرت عيسي پاسخ داد آری چنین است. ابلیس گفت پس بيا خودت را از بالای این قله ی کوه به پایین پرت کن. اگربرای تو سلامتی مقدر شده باشدسالم خواهی ماند، واگرسلامتی مقدر نشده باشد که..... حضرت عيسي فرمودند ای ملعون خداوند بنده اش را امتحان می کند ،نه بنده خدایش را.....

درخواست حذف این مطلب
...  
اگر ی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ... دلگیر مباش که نه تو گنا اری نه او آنگاه که مهر می ورزی مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنيا می کند ... پس خود را گنا ار مبینمن عيسي نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد ... و تنها یکی سپاسش گفت من خ می شناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده ... یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر پس مپندار بهتر از آنچه عيسي و خدایش را سپاس گفتند ... از تو برای مهربانیت قدردانی می کنند.پس از ناسپاسی هایشان مرنج و در شا

درخواست حذف این مطلب
عقل، فرمانده وجودی  
در وجود انسان نیروهای مختلفی وجود دارد؛ نیروهایی نظیر عقل، ، غضب، محبت، فکر و... هر کدام از نیروها فرمانده وجودی انسان باشند، انسان از ح تعادل خارج خواهد شد، اما اگر عقل فرمانده وجودی انسان باشد و همه نیروها مطیع عقل باشند، زندگی انسان متعادل خواهد بود. مبنای مدعای فوق، روايات شریفه است که به عنوان مثال در روایت آمده است که اگر عقل بر غله کند، انسان از ملائکه والاتر خواهد شد و اگر بر عقل غلبه کند، انسان از حیوان پست تر می گردد.

درخواست حذف این مطلب
روز مبارک قیام عیسی  
روز مبارک قيام عيسي ، روز مبارک کوبیده شدن و ش ت قدرت مرگ و قبر ، روز و پیروزی ما در نام عيسي است.فرخنده ترین روز هفته را در حضور پدر آسمانی می گذرانیم. ای پدر ما که در آسمانی ، کار عيسي و قيامش نام تو را جلال داده است بر زمین ، امروز می طلبیم که کار کلیسا و قيامش جلال دهد نام تو را ، چرا که فرزندان تو در پی گامهای عيسي و بدن عيسي هستند، پس جلال بر نامت امروز در کلیساها، و ملکوت تو بياید بر زمین در نام عيسي زنده.... آمین

درخواست حذف این مطلب
انجیل چیست  
اما خدا توسط انبيای ... وعده داد که نجات دهنده ای را برای رستگاری ... و همۀ نسل بشر خواهد فرستاد که آنها را از گناه و همۀ عواقب فردی و اجتماعی آن خواهد رهانید. این انبيا وعده دادند که از طریق این نجات دهنده که پادشاهی از نسل داود خواهد بود، خدا شخصاً به دیدار قوم خود و برای تفقد از همه نسل بشر خواهد آمد تا پادشاهی خود را بار دیگر در ميان آنها برقرار کند. اشعيای نبی بیش از ۷۰۰ سال قبل از ... این خبر خوش را چنین اعلام می کند «ای که به اورشلیم بشارت می ده

درخواست حذف این مطلب
رومـیـان فصل ۱  
من، پولس، که غلام عيسي ... می باشم، این نامه را برای شما می نویسم. خدا مرا برگزیده و فرستاده است تا مژده انجیل او را به همگان برسانم. ۲ انجیلی که وعده اش را از زمانهای دور توسط انبيای خود در کتاب آسمانی داده بود. ۳ این مژده درباره فرزند خدا، یعنی خداوند ما عيسي ... می باشد که همچون انسان از نسل داود نبی به دنيا آمد؛ ۴ اما با زنده شدنش پس از مرگ، ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است. ۵ بوسیله عيسي ... است که خدا فیض و لطف بی پايان خود

درخواست حذف این مطلب
اعاجم  
«اعاجم» عنوان گروهی از ياران حضرت مهدي عج است. «اعاجم» یعنی غیر عربها، چنانکه هم اکنون نیز ما نشانه هایش را در ایران، افغانستان و پا تان و... می بینیم، زمان عج ياران بسيار مقاوم و خستگی ناپذیر و مخلص در این کشورهای عجمی دارد. همین افراد می توانند هسته ی مرکزی نیرومند عصر علیه السلام را در کشور های عجمی تشکیل دهند و سپس به توسعه ی آن اقدام جدّی کنند. «حضرت مهدي، فروغ...»، ص 241 افریس رجوع شود به واژه زن ریس

درخواست حذف این مطلب
مقایسه مغز انسان عادی با یک انسان الکلی +ع  
تصویری جالب از nbsp مقایسه مغز یک انسان عادی nbsp با یک انسانی آ ایمری، و الکلی را مشاهده می کنید، همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید، بخش های گسترده nbsp مغز یک انسان دایم الخمر، به صورت کامل از بین می رود.

درخواست حذف این مطلب
5929 - چگونه انسان غول شد نویسنده : م. ایلین - ی. سگال  
م.م. nbsp \- مترجم محمد تقی بهرامی حران \+ آذر آريان پور nbsp nbsp \- 3 جلدی \- جیبی شومیز \- 1358 ش \- داستان تکامل انسان \- nbsp انسان چگونه غول شد \- انسان در گذرگاه تکامل nbsp \- انسان nbsp دنيای خود را گسترش می دهد \- کاغذ کاهی \- 287 \+ 267 \+ 260 ص \- nbsp نشر کبیر nbsp \- سلسله کتابهای سیمرغ \- nbsp

درخواست حذف این مطلب
سوال: اینکه ... نجات می دهد یعنی چه؟  
سوال اینکه ... نجات می دهد یعنی چه؟ جواب ... نجات می دهد عبارتی معمول است که روی ماشینها، علائم ورزشی، و حتی روی پرچمهای آگهی که هواپیماها روی آسمان باز می کنند دیده می شود. متاسفانه، عدة کمی از ... انیکه این عبارت را می بینند، معنی آنرا درک می کنند. قدرت زيادی در این عبارت نهفته است. عيسي نجات می دهد، اما عيسي کیست؟ بیشتر مردم می دانند که عيسي مردی بود که در ... و در حدود 2000 سال پیش زند ... می کرد. تقریبا همة مذاهب دنيا عيسي را معلمی خوب و يا او را نبی م

درخواست حذف این مطلب
مفاهیم اساسی دانش جغرافیا  
اطلاع از مفاهیم پایه ای هر علم برای درک آن لازم و ضروری است؛ به همین دلیل با برخی از مهم ترین مفاهیم جغرافيا آشنا می شویم که مکانو روابط و متقابل انسان با محیط است. 1.مکان بسياری از فعالیت های انسان در جا و محل معینی انجام می شود این جا و محل را مکان می نامند.به طور مثال خانه.مدرسه.مزرعه وکارخانه هر کدام مکان است. 2.روابط متقابل انسان با محیط انسان و محیط دو عامل مهم در علم جغرافيا است .محیط طبیعی مجموعه ای متعادل است با ورود انسان زمینه های تغییر

درخواست حذف این مطلب
زندگی، انسان، عقل و پول  
نقش و جایگاه انسان، عقل و پول در زندگی چیست و نسبت هرکدام باهم چگونه است؟۱. زندگی يا عشق، آفریدگار و خالق انسان است و انسان عضوی از زندگی و هم جنس با عشق است. زندگی و عشق، هدف اصلی و سمت و سوی حرکت انسان است. انسان فقط با حرکت در این سمت و سو است که می تواند احساس خوشبختی و نشاط کند. nbsp ۲. عقل، نور و چراغ روشنایی nbsp این راه nbsp است. عقل کمک میکند nbsp تا انسان بتواند به سهولت و درستی این راه را بپیماید. عقل شامل علم و دانش و تجربه و اطلاعات و مدیریت و سی

درخواست حذف این مطلب
خسف به بیدا  
«خَسْف به بَیْداء» فرو برده شدن در « بَیْداء» ـ که از آن در روايات «خَسْف به بَیْداء» تعبیر شده است ـ از نشانه های ظهور حضرت مهدي عج است. این نشانه در احادیثی که درباره سفيانی سخن گفته اند، فراوان ذکر شده است.واژه «خَسْف» به معنای فرو رفتن و پنهان شدن است و « بَیْداء» نام سرزمینی بین مکه و مدینه است . ظاهراً منظور از « خَسْف به بَیْداء» آن است که سفيانی با لشکری عظیم به قصد جنگ با حضرت مهدي عج عازم مکه می شود؛ اما در بین راه مکه و مدینه ـ در محلی

درخواست حذف این مطلب
دو کلید طلایی زندگی انسان چیست؟  
دو کلید طلایی زندگی انساندو کلید طلایی زندگی انسان آیت الله مجتهدی تهرانی ره همه افراد جامعه بخصوص جوان ها را به انجام دو عمل سفارش می کند.«احترام به پدر و مادر، اول وقت» کلید طلایی زندگی انسانآیت الله مجتهدی تهرانی ره در یکی از سخنرانی های خود می گوید اولین عملی که باعث خوب شدن کار و بار انسان می شود، «راضی نگه داشتن پدر و مادر» است.این موضوع در زندگی انسان بسيار مهم و حياتی استکه پدر و مادر از دست فرد ذره ای ناراحت نباشند. شاید بسياری از گره

درخواست حذف این مطلب
هستی شناسی»انسان شناسی»  
\-قرآن کریم دو جنبه از حيات را برای انسان قائل است حيات طبیعی و حيات فطری \-فطرت ار ماده فَطَرَ به معنای شکافتن،ابداع و ابتدا میباشد \-سرّ آن شاید در نوع خلقت انسان باشد که ترکیب ماده با روخ است \-مدخ قران از انسان مربوط به حيات فطری و ذمّ قرآن از انسان مربوط به حيات طبیعی اوست \-خاصیت امور فطری آن است که مقتضای آفرینش انسان است ،اکتس نیست، عمومیت دارد تبدیل و تحویل پذیر نیست هر چند شدت و ضعف دارد لذا شناخت فطرت انسان و عمل به مقتضيات آن او را به س

درخواست حذف این مطلب
ویژ ... زند ... ایده آل  
زند ... ایده آل آن است که صرف رسیدن به ایده آل های واقعی زند ... انسان شود. زند ... ای ایده آل است که ما را در مسیر رسیدن به انسان ایده آل قرار دهد. انسان ایده آل از نظر دین و خدا چگونه انسانی است؟ اگر در مسیر رسیدن به این هدف حرکت کنید زند ... شما ایده آل خواهد بود. تمام هدف دین و انبيای الهی نشان دادن این راه به بشر بوده است. انسان ایده آل ... ی است که به خدا نزدیک و مظهر جمال و کمال الهی باشد، زند ... ایده آل هم از نظر قرآن کریم صراط مستقیم عبودیت و بند ... اس

درخواست حذف این مطلب
گرگ انسان و انسان گرگ!  
گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر ل جاری است پیکاری بزرگ روز و شب م ن این انسان و گرگ زور بازو چارۀ این گرگ نیست صاحب شه داند چاره چیست ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
فرمود  
اگر انسان و انسانیت نباشه گور پدر هنر گور پدر ادبيات سید مهدي

درخواست حذف این مطلب
کتاب مقدس انجیل  
کتاب مقدس، مجموعاً به ما می آموزد که خدا محبت است و انگیزۀ تمام کارهایش بر اساس محبت الهی او می باشد. او که می دانست انسان به خاطر ناتوانی اش قادر نیست خود را نجات دهد و به خدا برساند، جسم بشری پوشید و خود را به انسان رسانید. عيسي ، مظهر کامل خدا، می تواند انسان را از گناه نجات دهد و قلب و زندگی انسان را عوض نماید.آمین

درخواست حذف این مطلب
دشمن انسان  
باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا دشمن انسان هر قدر انسان به خدا نزدیک تر شود و ایمان و اعتقادات محکمی به خدای متعال پیدا کند. متعاقبا دوستان بسيار خوب و دشمنان بسيار بد پیدا می کند. انسان عاقل در امور دنیوی با احتياط و دقت به امور جاری می پردازد. حضرت علی ،دارای سخت ترین دشمن و بهترین دوست بودند. لازم به ذکر است، انسان دارای دشمن درونی و دشمن بیرونی است.دشمن اصلی انسان هوای نفس و تبعیت از آن است که با اعمال خود، زمینه دشمنی بیرونی را فرا

درخواست حذف این مطلب
انسان چیست  
اما این انسان چیست؟ ارزش هر انسان چقدر است؟ جرج، آيا ما غباری بیش نیستیم؟ غباری که به هوا بلند می شود و هر بادی آن را پراکنده می کند؟ \# دختر پرتقالی نوشته ی یوستاین گاردر

درخواست حذف این مطلب
نقش روح  
باسمه تعالی نقش روح مواقعی هست که انسان با خودش حرف می زند، بدون اینکه لب ها تکان بخورد و ص شنیده شود.بطوریکه ی که در مجاور ماست متوجه صحبت ما نیست.این روح انسان است که سخن می گوید و ما آنرا کاملا درک می کنیم و بعضا لذت هم می بریم. انسان ها دارای یک بدن مادی و یک بدن مثالی هستند. همین روح گاهی در عالم هستی حرکت می کند بطوریکه ما احساس می کنیم در دنيای مادی سیر می کنیم.در حقیقت روح انسان دربدن مثالی ما در حال حرکت بوده است. لذا روح دارای همه حواس پن

درخواست حذف این مطلب
رضا ثروتی  
نگو دوستت دارمانسان این واژه را می شنود واژه از پوستش رد می شودبا نگاهی پایین می روداسب های قلبش شیهه می کشندتندتر می دوندبر ... اش محکم تر سم می کوبند نگو دوستت دارم انسان باور می کند افسارِ اسب وحشی را به دستت می دهدبه تو تکیه می کنددر آغوشت اشک می ریزديال هایش را می دهد تو شانه کنیانسان باور می کند و عشقدردناک ترین اعتقاد است اعتقادی که با سیلی پاک نمی شود با خيانت قوت می ... رد با اهانت راسخ تر می کند به انسان نگو دوستت ندارم ضربانش کند می شود

درخواست حذف این مطلب
آ زندگی انسان چگونه هست؟  
آ زندگی انسان چگونه هست؟ زمانی می رسد که انسان به راحتی می تواند خودش را غیب و ظاهر کند انسان موفق می شود میلياردها بار و به تعداد نامجدود بمیرد و زنده شود. انسان ارام ارام مجازی می شود و سپس این مجازی را واقعیت فیزیکی می کند. انسان می تواند به هر کجای جهان سفر کند و انسان نيازی به غذا نخواهد داشت ماشین زمان یکی از ساده ترین ماشین خواهد بود که اختراع می شود پول کاملا از بین می رود ی نمی جنگد چون همه دارای یک قدرت مساوی خواهند بود شروع این ح انجام

درخواست حذف این مطلب
رابطه انسان با خدا، خود و مخلوق  
رابطه انسان با جهان مادی، جنبه های مشترک رابطه انسان با محیط طبیعی و محیط انسانی را در بر می گیرد. رابطه انسان با جهان مادی، از رابطه با خدا و خود تأثیر می پذیرد و به ویژه از رابطه معرفتی انسان با خود و خدا بسيار متأثر می شود و در عین حال بر این دو رابطه اثر می گذارد. ضمنا باید در نظر داشت که این رابطه نیز مانند دیگر روابط انسان، تحت تأثیر گرایش های مختلف غریزی و فطری است. ادامه مطلب

درخواست حذف این مطلب
وجوه شباهت عیسی با آدم براساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان  
وجوه شباهت عيسي با آدم براساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آيات آفرینش انسان چکیده ظهور نظریۀ تکامل در زیست شناسی نوین، بحثهای فراوانی را در موضوع رابطۀ علم و دین، ميان شمندان جهان برانگیخت. بررسی توافق يا تقابل متن قرآن با این نظریۀ علمی از موضوعات اساسی در این حوزه و آیۀ ٥٩ سورۀ آل عمران یکی از آيات مهم مورد بحث موافقان و مخالفان خوانش تکاملی آيات آفرینش است. این آیه مَثَل عيسي را با مَثَل آدم همانند می سازد، سپس از دو مرحلۀ آفرینش آدم به ع

درخواست حذف این مطلب
خطر نداری  
چون نعمتِ بال و پر نداری انسانپس هیچ زمان خطر نداری انساندر دستِ خ که خودت ساخته ایبازیچه شدی، خبر نداری انسانزهرا موسی پور

درخواست حذف این مطلب
انسان بمان  
این روزها ان چنان غرق در امدو شد های بی دلیل زندگی شده ایم که فراموش کرده ایم انسان بودن نياز به سگ دو زدن ندارد.ادم بودن یک انگ بزرگ است که باید ازخود دور کنیم.انسان شدن لياقت می خواهد صبوری مردو لطافت زن می خواهد.مگر می شودهردو را در یک روح يافت؟اری چرا نشود.درست زمانی که کنترل چشم هایت را داشته باشی حواست به ذهنت باشد افسار زبانت را مهارکنی ان گاه تو یک انسان شده ای.به قول فلانی ادم یک بودن است و انسان یک شدن.بجنگ برای انسان ماندن.نکند لالایی

درخواست حذف این مطلب
عیسی ... کیست  
ramin vaziri سوال عيسي ... کیست؟ جواب عيسي ... کیست؟ آنانی که به وجود خدا شک دارند بیشتر از افرادی هستند که وجود و ماهیت عيسي ... را زیر سؤال می نهند. این یک حقیقت پذیرفته شدۀ عمومی است که عيسي ... مردی بود که 2000 سال پیش در سرزمین ... زند ... می کرد. بحث واقعی زمانی آغاز می شود که صحبت از هویت ... به پیش آید. تقریباً در همۀ مذاهب اصلی دنيا عيسي ... به عنوان یک نبی، یک معلم خوب، و يا یک شخص با خصائل خداگونه مُعرّفی شده است. مشکل اینجاست که کتابمقدس تعلیم می دهد که عی

درخواست حذف این مطلب
ارزش انسان در چیست  
باسمه تعالی برداشتهایی از زيارت جامعه ارزش انسان جایگاه معرفتی انسان، پس از مرگ شفاف و مشخص می گردد. همانند یک انار ، که پس از شکافتن و چشیدن طعم و شیرینی آن معلو م می شود. خداوند اهل بیت و متعاقب آن ان را یت داد که به ارشاد و اصلاح شه و افکار مردم بپردازند.ارزش انسان به فکر و شیده اوست، بالاخص نگرش او در رابطه با خدای متعال است. نجات انسانها در صداقت و راستی است.انسان هر گز با دروغگویی و تهمت به جایی نمی رسد. رس اهل بیت آگاهی بخشیدن و پیشگیری از

درخواست حذف این مطلب
با ایمان به او و یاد او ,انسان آرام می ... رد  
در قرآن آياتی آمده است که روشن می کند انسان ممدوح چه انسانی است و انسان مذموم چه انسانی است. از این آيات استنباط می شود که انسان فاقد ایمان و جدا از خدا انسان واقعی نیست. انسان اگر به یگان ... حقیقتی که با ایمان به او و ياد او آرام می ... رد بپیوندد، دارندهٔ همه کمالات است و اگر از آن حقیقت _یعنی خدا_ جدا بماند، درختی را ماند که از ریشه جدا شده است. انسان در قرآن مرتضی مطهری انتشارات صدرا صفحه 15

درخواست حذف این مطلب
✅ چه کنیم نفس، ما را به آسانی به گناه نکشاند؟  
اگر انسان خيال را در اختيار خودش نگیرد یکی از چیزهایی است که انسان را فاسد می کند؛ یعنی انسان نياز به تمرکز قوّه خيال دارد. اگر قوّه خيال آزاد باشد، منشأ فساد اخلاق انسان می شود. المؤمنین علیه السلام می فرمایند النَّفْسُ انْ لَمْ تَشْغَلْهُ شَغَلَک؛ یعنی اگر تو نفس را به کاری مشغول نکنی، او تو را به خودش مشغول می کند. یک چیزهایی است که اگر انسان آنها را به کاری نگمارد طوری نمی شود، مثل یک جماد است. این انگشتر را که من به انگشتم می کنم، اگر روی

درخواست حذف این مطلب
اشک چشم چه فایده ای دارد ؟  
گریه ... باعث می شود که خاک و ذرات آلوده ای که به چشم انسان وارد شده اند،از آن بیرون رفته و چشم ها تمیز شوند . هر گاه، ... ی بیشتر از حد معمول و ظرفیت روحی خودش،خوشحال ويا غم ... ن بشود ، غددی که ... ترشح اشک می باشند ، به فعالیت پرداخته و بدین ترتیب چشم های انسان مرطوب می گردد. بسياری از اوقات، گریه ... باعث می شود که از فشار روحی وارد بر انسان کاسته شده و بدین ترتیب، کمک موثری در حفظ سلامتی انسان می شود. پايان مطلب

درخواست حذف این مطلب
خلقت نخستین انسان  
باسمه تعالی برداشتهایی از نهج البلاغه خطبه اول_قسمت ۳۳ خلقت نخستین انسان المومنین می فرمایند که خداوند پس از خلق ملائکه ، انسان را خلق نمود.خداوند امر کرد چهار نوع خاک سخت،نرم،شور و حاصل خیز را با آب مخلوط شوند بطوریکه تمام خاکها مرطوب گردند. سپس به آن مخلوط خاک و آب شکل انسان داد.بعلاوه مفاصل را در آن ایجاد نمود.نهایتا سایر اجزا را اضافه کرد و شکل پدید آمده را روی زمین خشک نمود و مجسمه ای از انسان پدید آورد.سپس در آن روح دمید و اولین انسان خل

درخواست حذف این مطلب
انسان های انسان  
گاهی وقتا فقط در یک برهه ی زمانی کوتاه، انسان هایی واقعا انسان ناگهان و بطور اتفاقی يا انتخ وارد زندگیِ ما می شوند و پس از مدت زمان کوتاهی ترک ما گویند به دلایل نامشخص و ناشناخته و اما در همین مدت زمان کوتاه ب ما چیزهایی می آموزند که ما با گذراندن سالها از عمرمان در کنار افراد دیگر زندگیمان نياموختیم پ.ن. بياید اجازه ندهیم عمران در کنار افرادی بی ثمر و بی فایده تلف شود به فکر گذر عمر خود باشیم که زود میگذرد... \+چند کلامی از من البته اندکی کلامما

درخواست حذف این مطلب
یکی از دعاهایی که انسان هوشمندانه باید در این ساعات وشب ها  
یکی از دعاهایی که انسان هوشمندانه باید در این ساعات وشب ها به درگاه الهی عرضه کنه این هست که مبادا بعد ماه مبارک این مناجات ها وخلوت شبانه وذکر بساطش از زندگی انسان جمع شود . این را انسان با برنامه متصل کنه به ماه مبارک بعد ان شاءالله اثرات وبرکاتش به مرور تحولات عجیبی در زندگی انسان رخ خواهد داد.ن http www.afsaran.ir payamak 1606622

درخواست حذف این مطلب
فقط خواندنِ یک کتاب  
افکار و شه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه شه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید يا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کت مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد. آلبرت اینشتین

درخواست حذف این مطلب
مقدمه وبلاگ:ورزش وسلامتی  
ورزش در سلامتی انسان نقش بسزایی دارد ومی تواند د ... یش ... ری از بیماری نقش بسيار شايانی داشته باشد . وبه علاوه در شکل ... ری سلولهای مغز نقش مهمی دارد. ورزش قلب وروح انسان را شاداب میکند.تاحدی که همیشه لب های انسان خندان است وبا روحیه ای که دارد با مردم خوش بر خورد وخوش سخن است.

درخواست حذف این مطلب
امید  
می گویند با رنج هاست که انسان ها به پختگی می رسند؛ با رنج هاست که انسان ها می شکنند و دوباره می ایستند و می سازند؛ با رنج هاست که عيارِ آدم ها محک خورده می شود. اما با تمام این حرف ها به نظر می رسد که باید در وجود انسان چیزی به نام امید وجود داشته باشد تا انسان را از توقف و درجازدن و ماندن در این رنج ها، باز دارد. امید است که پس از هر رنجی می تواند انسان را به پختگی يا دوباره ایستادن و ساختن، برساند. به قول حضرت حافظ داغ دل بود به امید دوا باز آمد

درخواست حذف این مطلب
ای انسان  
با خدا باش و خ کن ای انسان حقیر

درخواست حذف این مطلب
انسان و خدا  
من عرف نفسه فقد عرف ربههر ذهن خود را بشناسد همانا خدای خود را شناخته است. nbsp ذهن انسان در عین حالی که در درون دنيا ست، وسعت آن و قابلیت توسعه آن، فراتر از دنيا و فراتر از آسمانهاست، بنابراین اغراق نیست اگر بگوییم ذهن انسان بالقوه همان خداست، یعنی ذهن انسان میتواند به خدا تبدیل شود.بنابراین ما لازم نیست قبل از آنکه ذهن خود را بشناسیم، تلاشی برای شناخت خدا انجام دهیم، بعبارت دیگر شناخت ذهن انسان برای بشر برابر است با شاخت کل جهان و خدا و لذا هم

درخواست حذف این مطلب
انسان  
انسانی که نقش اجتماعی خوبی برای فرد دیگری بازی نکند، و در تعاملات افسارگسیخته با دیگران باشد، جایی در بین جامعه نخواهد داشت. زندگی اش از مرز خور و خواب و خوراک و خشم و بالاتر نخواهد رفت. nbsp آدم یک بودن است و انسان یک شدن. اگ توانستی امروز حتی ذره ای نسبت به دیروز به انسانیت پا فراتر بگذاری، آن گاه می توانی به روی خودت نام انسان را بگذاری، و گرنه همان جنازه متحرکی انسان شدن تلاش و کوشش و شجاعت می خواهد و و همراهی امین ؛انسانی که از هیچ تلاشی فروگ

درخواست حذف این مطلب
  
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.495 seconds
RSS