ﺁﻧﺎﻥ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺮﺍﻯ

عبارت ﺁﻧﺎﻥ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺮﺍﻯ در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.
ﻫﻤﻪ سخنان خداوند که ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﻠﻤﻪ خلاصه شد  
ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻭﺣﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ سخن ها ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻡ. nbsp ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ع می فرمایند «ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻭﺣﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ سخن ها ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻡ، ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ «ﻳﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ ﻭ ﻳﻜﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ. nbsp ﺁﺩﻡ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ «ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺮﺍ

درخواست حذف این مطلب
مقام معلم  
ﺷﺨﺼﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩ. ﺭﻭﺯﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻉ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭﻯ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺖ. ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺁﻳﻪ ﺭﺍ ﺗﻠﺎﻭﺕ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻉ ﻫﺪﺍﻳﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻳ

درخواست حذف این مطلب
آیه قرآن  
وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺍﺳﺖ ، ﻭ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺳﺮﺍﻯ ﺁﺧﺮﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ . ﺁﻳﺎ ﻧﻤﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ؟ انعام32

درخواست حذف این مطلب
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺍﻥ ......ذوالکفل کیست  
ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪّﻳﻦ ﺭﺍﻭﻧﺪﻯ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻨﻰ ﺳﻠﺎﻡ ﺍﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺭﻭﺯﻯ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤّﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺳﺆ ﺍﻝ ﻛﺮﺩﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﺫﻭﺍﻟﻜﻔﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ \- ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ \- ﻧﺎﻣﺶ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ؟ﻭ ﺁﻳﺎ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺍﻥ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺎﻣﻪ، ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻓﺮﻣﻮ

درخواست حذف این مطلب
کشتن حیوانات ممنوع  
⚠️ ﻛﺸﺘﻦ ۶ ﺣﻴﻮﺍﻥ ممنوع ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺭﻗﻰ می ﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﺩ ☀️ ﺍﻣﺎﻡ صادق علیه السلام ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ، ﻧﺎﺎﻩ ﻣﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺮﺳﺘﻮک ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺬﺷﺖ . آنگاه ﺍﻣﺎﻡ صادق علیه السلام رفتند و ﺁﻥ پرستوک را ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺮﻓﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩند ☝️ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺭﺍ به شما ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻤﺎ ؟ ☀️ ﺪﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﻡ به من ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ صلی الله علیه و آله ﺍﺯ ﻛﺸ

درخواست حذف این مطلب
اماری سو ک و جالب از حادثه کربلا!  
· ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻪ ﺩﺭ ﺯﺎﺭﺕ ﻧﺎﺣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ 17 ﻧﻔﺮﻭﺷﻬﺪﺍﺋ ﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﻧﺎﻣﺪﻩ 13 ﻧﻔﺮ.ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺷﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺟﻤﻌﺎ 33 ﻧﻔﺮ . ﺍﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻦ ﺻﻮﺭﺕﺍﻧﺪ · ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ‏«ﻉ ‏» 1 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ 3 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ‏«ﻉ ‏» 9 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ 4 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﻋﻘﻞ 12 ﻧﻔﺮ،ﺍﻭﻻﺩ ﺟﻌﻔﺮ 4 ﻧﻔﺮ . ﻏﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻦ ‏«ﻉ‏» ﻭ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ،ﺷﻬﺪﺍﻰ ﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﺎﺭﺕ ﻧﺎﺣﻪ

درخواست حذف این مطلب
عواقب شوخی و صحبت بی مورد با نامحرم....  
ﻨﺪ ﺣﺪﺚ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻮﺧ ﻭ ﻔﺘﻮ ﻏﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ۱ \- ﺎﻣﺒﺮ ﺍﺮﻡ ﺻﻠ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻫﺮ ﺲ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ، ﺭﻭﺯ ﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻏﻞ ﻭ ﺯﻧﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺸﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺩﻫﺪ ﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻔﻨﻨﺪ، ﻭ ﻫﺮ ﺲ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺷﻮﺧ ﻨﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻠﻤﻪ ﺣﺮﺍﻣ ﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ۲ \- ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑ

درخواست حذف این مطلب
گریه در مرگ فرزند  
بنام خداآنهایی که گریه بر مرده را حرام و گناه می دانند، nbsp گرچه هدفشان ضدیت با عزاداری برای سیدال ع nbsp است اما برای خودشان اسنادی هم دارند ولی از اسناد دیگر غافل اند. در اینجا داستانی nbsp از طبقات ابن سعد به نقلهای مختلف میآوریم تا اصل و اساس این برداشت اشتباه هم مشخص شود.... nbsp ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺍﺯ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻰ ﺣﺴﻴﻦ، ﺍﺯ ﻣﻜﺤﻮﻝ 1 ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺹ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺗﻜﻴﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺣﺘﻀﺎ

درخواست حذف این مطلب
بیعت با پا  
هرکه گریزد ز اجات شاهبارکش غول بیابان شود ﻮﻥ ﺣﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻜﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﺑﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﺭ ﻛﺸﻴﺪ، ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻴﺶ ﺣﺠﺎﺝ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻔﺖ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﻣﻴﺘﻪ ﺟﺎﻫﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﻣﺮﺩﻥ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﺣﺠﺎﺝ ﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ

درخواست حذف این مطلب
فرار نکنیم  
، سخنران مراسم عزاداریِ بیت ی، حاج آقا عالی بود. که سخنرانیش واقعا عالی بود... یه مثال خوب زد.گفتن اگه یه نفر بیمار بشه که بیماریش مسری باشه، اطرافیان شاید ازش کناره گیری کنن، اما پزشک و پرستار کنار بیمار می مونند تا درمانش کنند.... می گفت در خانواده هم، همسران طبیب و پرستار همدیگرند، اگر مشکل ایجاد شد، پا پس نمی کشند... می مانند و درمان می کنند... النساء۱۹ ...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَکْرَهُوا شَیْئً

درخواست حذف این مطلب
ادب تحیت و سلام گفتن  
دین دقتها و ظرافت هاست، می کوشد برای هر لحظه از زندگی انسانها بهترین گزینه ها را ارئه دهد، برای مطالعه، وج از منزل، شروع کار و فعالیت، غذا خوردن، آب خوردن، است ، وضو گرفتن ، خو دن، معا با دیگران و خلاصه برای همه رفتارها و اعمال ما ذکر و برنامه دارد، که در ادامه به یک ادب از آداب سلام اشاره می کنیم ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ در حدیثی ﻓﺮﻣﻮﺩند ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺤﻴﺖ ﺳﻠﺎﻡ ﻔﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪگویی ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﺩ

درخواست حذف این مطلب
دعا در حق دوستان و برادران دینی خود  
دعا به عنوان یک ابزار و وسیله برای رسیدن به حاجات دنیوی و ا ... وی همیشه سفارش شده و کارساز بوده است. در اخبار و روایات، افرادی به عنوان شاخص ذکر شده که دعایشان در حق دیگران مستجاب است، از جمله این افراد، مومنین هستند که دعایشان پشت سر برادر دینی به اجابت می رسد، ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺎﻗﺮ علیه السلام می ﻓﺮﻣایند ﺩﻋﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺎﺟﺎﺑﺖ می ﺭﺳﺪ ﺩﻋﺎ پشت سر ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﻳﻨﻰ ﺍست 1 نکته مهم این است که این دعا

درخواست حذف این مطلب
کدام آیات قرآن اسم اعظم خدا دارد؟  
درباره اسم اعظم خدا روایات بسیاری نقل شده است و بسیاری در پی آنند که بدانند این اسم اعظم در کدام سوره ها آمده است. روایت است که ﻋُﻤَﺮ ﺑِﻦِ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩِﻕ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴﱠﱠﻠَﺎﻡ nbsp نقل کرده است ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻣﻮﺩ «ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻋﻈﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻡ؟ » ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ ﺁﺭﻱ. nbsp ﻓﺮﻣﻮﺩ «ﺣﻤﺪ» ، «ﺗﻮﺣﻴﺪ»، «ﺁﻳَﺔ ﺍﻟْﻜُﺮْﺳِﻲ» ﻭ «ﻗﺪﺭ» ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ؛ ﺁﻥ ﮔﺎﻩ رو به قبله کن ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ

درخواست حذف این مطلب
تاجر یی و روستانشین مکزیکى  
یک ﺗﺎﺟﺮ ﺁﻣﺮﺎﻰ ﻧﺰﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎیی در ﻣﺰیک ﺍﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻪ ﻗﺎﻖ ﻮ ﻣﺎﻫﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﻐﻠﺶ ﺭﺩ ﺷﺪ ﻪ ﺗﻮﺵ ﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺰﻰ ﺮﺳﺪ ﻘﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﺸﺪ ﻪ ﺍﻦ ﻨﺪﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﻯ؟ ﻣﺰﻰ ﻣﺪﺕ ﺧﻠﻰ ﻤﻰ ﺁﻣﺮﺎﻰ ﺲ ﺮﺍ ﺑﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ ﻧﺮﺩﻯ ﺗﺎ ﺑﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﺮﺕ ﺑﺎﺩ؟ ﻣﺰﻰ ﻮﻥ ﻫﻤﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮ ﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﺎﻓﻪ ﺁﻣﺮﺎﻰ ﺍﻣﺎ ﺑﻘﻪ ﻭﻗﺘﺖ ﺭﻭ ﺎﺭ ﻣﻨﻰ؟ ﻣﺰﻰ ﺗﺎ ﺩﺮﻭﻗﺖ ﻣﺨﻮﺍﺑﻢ ﻢ ﻣﺎﻫﺮﻯ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺑﻪﻫﺎﻡ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﻨﻢ

درخواست حذف این مطلب
فقط مهم اینه که جوهرش داشته باشی  
بسم الله الرحمن الرحیم. ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻩ ،ﺍﻣﺎ ﻃﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ... ؟ﮔﻨﺪﻩ ﻻﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ.ﺷﺎﻩ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻪ ،می گفت:ﻃﯿﺐ ...ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺎﻩ گفت:ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﭘﻮﻝ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ ،ﺑﺮﻭ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺭﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﻦ ...ﮔﻔﺖ:ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ﻃﺮﻑ ﮐﯿﻪ؟ ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ:ﻓﻼﻥ ﺟﺎ ...ﺳﯿﺪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ...ﻃﯿﺐ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩ ؟ﮔﻔﺖ:ﮐﯽ؟ﮔﻔﺘﯽ ﺳﯿﺪه ؟ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺁ

درخواست حذف این مطلب
گردن زن ما کجا بود؟  
بنام خداعبدالله بن سعد بن سرح برادر شیری عثمان بن عفان بود که مسلمان شد و هجرت کرد . در مدینه هم از کاتبان وحی بود که مرتد شد و به مکه گریخت و بر علیه و مسلمانان تبلیغ می کرد . nbsp در روایات علت ارتداد او مواردی ذکر شده که مشابه هم است . nbsp جایی روایت شده که عباراتی را از خود اضافه می کرده که نی تواند صحیح باشد ولی انچه درستتر به نظر می رسد اینکه در آیات مربوط به خلقت انسان قبل از اینکه عبارت quot احسن الخالقین quot را انشاء نماید او بر زبان راند و امر ب

درخواست حذف این مطلب
شیرین کاری مقداد  
بنام خداﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﺯ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺮﻩ، ﺍﺯ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﻰ، ﺍﺯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ، ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺩ ﻧﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺩﻭ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻛﻮﺭ ﻭ ﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ. ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﻟﻰ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﻛﻨﺪ، ﻧﺎﭼﺎﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ

درخواست حذف این مطلب
تفسیر کوتاه سوره نور ایات 27 تا 37..  
‏ ﺁﻳﻪ 27 ‏ \- ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﻼﻡ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻰﻮﻳﺪ ‏«ﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻫﻞ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻡ ﻛﻨﻴﺪ ‏» ‏« ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ

درخواست حذف این مطلب
در حق همه خانواده برتری ها حاجت خواندم و دعا  
سلام حضرت موسی به خداوند فرمود چه کنیم دعاهایمان مستجاب شود؟ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ متعال ﺑﻪ ﻣﻮسی ع ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﺎ ﺯﺑﺎنی ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی ﺗﺎ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﻮﺩ ﻣﻮسی ع ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ ﻮﻧﻪ؟ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ج ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی خواهران و برادران عزیزم سلام، بنده پسری هستم بیست و چند ساله. البته زیر 25 و مجرد. چند وقتی هست که با خانواده برتر آشنا شدم و برای ب آگاهی و

درخواست حذف این مطلب
داستان دیگری از گردن زن  
بنام خدامشروح ماجرایی که در زیر تقدیم می گردد را فقط در ترجمه مغازی واقدی دیدم و در هیچ یک از کتب تاریخی تاریخ طبری ، طبقات ابن سعد ، سیره ابن هشام نیامده است که دلایلی متعددی می تواند داشته باشد از جمله اینکه المغازی وارد جزئیات جنگها شده ولی دیگران خیر . و نیز می تواند به دلیل فشار حکومت وقت یا خود سانسوری مورخین مذکور باشد.بهرحال ...در سال هشتم ص حدود 300 نفر از مهاجر و nbsp انصار nbsp را به فرماندهی ابو عبیده بن جراح را به سوی قبیله از جهینه در کنا

درخواست حذف این مطلب
خشونت از نظر دین ...  
ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼ ﻡ ﻛﻪ ﺩﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ ﺍﺳﺖ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﻀﺐ ﺭﺍ ﺧﺪﺍﻱ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﺪ؟ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺧﺸﻢ ﺁﻳﺎ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺟﻲ؟ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﻼ ﻡ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺷﺪﻥ، ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺖ. ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲ

درخواست حذف این مطلب
نگاهی به سفر باشکوه به آسمان ها(معراج)!  
ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺩﺭ ﻧﺎﻩ ﺭﻭﺷﻨﺎ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺘ ﺭﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﺭ ﺷﺐ، ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ، ﺩﺳﺖ ﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺰ ﻣ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺲ ﺍﺯ ﺍﺩﺍ ﻓﺮﻀﻪ، ﺑﺮﺍ ﺭﻓﻊ ﺧﺴﺘ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺮﺩ . ﻧﺎﻬﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﺁﺷﻨﺎ ﺟﺒﺮﺋﻞ ﺍﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﻨﺪ ‏« ﺍ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺧﺰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﻮ؛ ﺯﺮﺍ ﺳﻔﺮ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﺩﺭ ﺶ ﺩﺍﺭﻢ ‏» . ﺟﺒﺮﺋﻞ ﺍﻣﻦ، ﻣﺮﺐ ﻓﻀﺎﻤﺎ

درخواست حذف این مطلب
✅ مبلغ غدیر باشید  
✅ مبلغ غدیر باشید ﺭﻭﺯ ﺳﻠﻄﺎﻥ محمدﺧﺪﺍ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﺼﻤﻢ گرفت ﻪیکی ازمذاهب ﺗﺸﻊ ﺎ ﺗﺴﻨﻦ ﺭابعنوانﻣﺬﻫﺐ ﺭﺳﻤ ﺸور ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ واعلامﻨد. ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﺯﻋﻠﻤﺎ شیعه ﻭ سنیﺩﻋﻮﺕﻨدﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﻭﺴﺖﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎ ﺷﻌﻪ ﻪ ﺁﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻌﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠ ‏ ﺭﻩ ‏ ﺑﻮﺩ..ﺳﻠﻄﺎﻥ محمدﺧﺪﺍ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﻭ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻋﻼ

درخواست حذف این مطلب
موعظه ای قرآنی  
ﻋﺎﺭﻓﻰ ﻮﻳﺪ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ تو یعنی آدم و حوا ﺳﻮﻨﺪ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﺻﺢ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، وصف حالشان را شنیدی که با آنها چه کرد ﻗﺎﺳَﻤَﻬُﻤﺎ ﺍِﻧﻰ ﻟَﻜُﻤﺎ ﻟَﻤِﻦَ ﺍﻟﻨﺎﺻِﺤﻴﻦَ ، اکنون ﻛﻪ ﺑﻪ ﻤﺮﺍه ﺗﻮ ﺳﻮﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩه است ببین چه کارت خواهد کرد. ﻗﺎﻝَ ﻓَﺒِﻌِﺰﺗِﻚَ ﻟﺎَُﻏﻮِﻳَﻨﻬُﻢ ﺍَﺟﻤَﻌﻴﻦَ

درخواست حذف این مطلب
ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻰ!!!  
ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﻰ ﺑﺰﻧﻰ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ... ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺸﻮﺩ... ﻭﻟﻰ ﻧﺸﺪ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﮐﺐ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻯ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻓﺖ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺕ...ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺛﻤﺮﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﮑﻦ...ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍ

درخواست حذف این مطلب
فضائل حضرت عباس علیهم السلام  
بسم الله الرحمن الرحیم فضائل حضرت عباس علیه السلام ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻋﻠﺎﻣﻪ ﺍﻣﻴﻨﻰ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺮﻳﻒ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻴﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻴ ﺷﻤﻴﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ ؛ ﻭ ﻋﻠﺎﻣﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺸﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻔﺖ ﺁﻗﺎ ﻣﺜﻠﺎً ﺍﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﻉ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎﻯ ﺍﻳﻤﺎﻥ

درخواست حذف این مطلب
قسمت اول  
قسمت اول فهرستی از اسامی انی که در واقعه ی عاشورا نقش آفرینی کرده و در قتل فرزند نوه ی ر سول الله ص دخیل بودند به همراه درج سرانجام و چگونگی مرگ آن ملعونین که من الازل والی الابد مورد لعن و نفرین پیروان و محبین رسول الله ص و خلفای راستینش واقع هستند . nbsp نام:شمر ﺑﻦ ﺫﯼﺍﻟﺠﻮﺷﻦ نقش وی درکربلا ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﯾﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﮐﺮﺑﻼ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﯾﻮﺭﺵ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏ ﻉ ‏ ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ . سرانجام وچگونگی مرگ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺗﻮ

درخواست حذف این مطلب
ملکوت  
از جابر گوید از ... پنجم پرسیدم از قول خدا عز و جل «و همچنین نمودیم بابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را، 75\- الانعام» گوید سرم بزیر بود و ... دستش را بالا کرد و فرمود سرت را بالا کن، سرم را بالا ... و دیدم سقف شکافت تا دیده ام بنوری افتاد که چشمم خیره شد، سپس فرمود ابراهیم ملکوت آسمانها را چنین دید، فرمود سر فرو کن، فرو ... سپس فرمود سر برآور برآوردم و سقف برجا بود، گفت سپس دستم را گرفت و برخاست و مرا از خانه ای که در آن بودیم بدر آورد و بخانه دیگر برد و جا

درخواست حذف این مطلب
چه ی بهتر است؟  
شخصی از صادق علیه السلام پرسید بین دو حاکم در ت ، چه کنم؟ فرمود عادل، صادق، فقیه و با تقوا را انتخاب کن.گفت اگر به تشخیص نرسیدم؟ فرمود ببین افراد متدین به کدام متمایلند او را انتخاب کنگفت اگر نفهمیدم؟حضرت فرمود بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر خشمگینشان می کند او را برگزیناصول کافی جلد1، ص 68

درخواست حذف این مطلب
کفر و دین!  
آورده اند ﺯﻧ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺲ ﺍﺯﺟﻨ ﺑﺪﺭ ﺍﺯ ﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻨﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﺰﺩ ﺎﻣﺒﺮ ﺍﺮﻡ ﺭﻓﺖ ﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍ؟ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﺑﺮﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﻨﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍ؟ ﻧﻪ ﺲ ﺑﺮﺍ ﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍ ﻣﺎ ﻨﺎﻩ ﻭ ﺸﺘﺒﺎﻥ ﺑﻮﺩﺪ، ﺍﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺸﺘﺒﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻧﺎﺯﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ، ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻤ ﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﻣﻪ ﻭﻣﺮﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻮ ﻪ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺧﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣ

درخواست حذف این مطلب
ماس دعا یعنی چه؟  
ماس دعا یعنی چه؟ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮسی ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﺎ ﺯﺑﺎنی ﺩﻋﺎ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی ﺗﺎ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﻮﺩ ﻣﻮسی ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﻋﺎﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍی و این است فلسفه ی ماس دعا quot در این روز ها و شب ها نگاهم ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯾﺘﺎﻥ است... quot ماس دعا

درخواست حذف این مطلب
سکوت  
در روایات برای سکوت فضیلت بسیار شمرده شده و افراد بدان ترغیب گشته‏ اند از جمله حضرت داوود به فرزندش سلیمان علیه السلام فرمود فرزندم، اگر کلام از نقره باشد، شایسته است سکوت را طلا بدانی.1 ... باقر علیه السلام هم فرمود شیعیان ما از بس در تداوم سکوت محافظت دارند، به گمان مردم لال هستند.2 ... علی علیه السلام نیز فرمود هر گاه عقل کامل گردد، سخن کم می‏گردد.3 1\- کشف الغمه،ج‏68، ص‏278.2\- همان، ص‏285.3\- همان، ص‏290.

درخواست حذف این مطلب
پیام تبریک ولادت ... صادق و ... اکرم  
... صادق ع به نقل از سلمان فارسى فرمود ... اکرم ص فرمود خداوند متعال مرا از درخشندگى نور خودش آفرید نیز ... صادق ع فرمود خداوند متعال خطاب به رسول اکرم ص فرمود «اى محمد قبل از این که آسمان‏ها، زمین، عرش و دریا راخلق کنم. نور تو و على را آف ... ...». میلاد باسعادت ... اکرم ص و ... جعفر صادق ع برشما مبارک باد.

درخواست حذف این مطلب
تخم گذاری و تولید مثل در وجود انسان!  
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺱ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ، ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺍ ﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ، ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﺷﺎﻥ ﺟﺎﻯ ﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺮﻭﺭﺵ ﻳﺎﻓﺖ . ﺲ ﺁﻧﻪ ﻣﻰ ﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺑﺪﻳﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﻪ ﻣﻰ ﻔﺘﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ . ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﺮﻡ ﺩﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ . ﺎﻫﻰ

درخواست حذف این مطلب
سخن ... ها در مورد ...  
... علی ع فرمود هر ... ... صبح را به جماعت بخواند ... ش به پایه ... ابرار و نیکان می رسد تو در آن روز در گروه متقیان محسوب می شود از ... محمد باقر ع پرسیده شد آیا ... جماعت واجب است؟فرمود ... واجب است و جماعت واجب نیست ولی سنت است و هر ... از روی اعراض و رویگردانی آن را ترک کند بدون این که عذر و علتی داشته باشد ... ی برای او نیست سول خدا ص فرمود هر ... ... را به جماعت بخواند امید خیر و نیکی به او می رود و گواهی او پذیرفته می شود ... صادق ع می فرماید ... جماعت بر ... فرادا از

درخواست حذف این مطلب
عدم امکان سازش ما با و هم پیمانانش  
به نام آنکه خنده آفریده به بد خلقی خط بطلان کشیده از عنوان پستم تعجب نکنید . این رو من نمیگم خود قرآن به صراحت تمام در آیه 120سوره بقره بیان می کند. ای کاش مسئولین ما درس بگیرند .... بسم الله الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِی جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا نَص

درخواست حذف این مطلب
شاخص های دوستی(حکایت خوبان)  
شاخص های دوستی حکایت خوبان گرامی ص فرمود سه چیز دوستی را یکرنگ می سازد 1\- هدیه عیب های یکدیگر 2\- پاسداری در غیاب بدگویی ن 3\- و یاری رساندن در سختی و گرفتاری. 1 صادق ع فرمود سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو رفاقت کند. 2 حسین ع فرمود ی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و ی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند. 3 علی ع فرمود هر در انتخاب برادران دوستان خود آزمون و امتحان را مقدم ندارد و سلامت دوستی را احراز نکند فریب خوردگی

درخواست حذف این مطلب
منطقی نباش  
ﺧﺐ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ؟ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐﻪﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢﯾﮑﯽ ﻣﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﺕ ﺁﻣﺪ،ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻋﺸﻖ ﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺻﺪﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭﻧﯿﺎمد ﺗﻮﯼ ﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺮ ﺧﺎﮎ، ﻭﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ...ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔِﻞ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺧﻮﺩ

درخواست حذف این مطلب
عاشقانه  
ﺩﯾـــﻮﺍﻧﮕﯽ ﻫﺎ ﮔــﺮﭼﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭﺩﺳـﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﺩﯾــﻮﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﻣﺎ ... ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﺁﺋﯿــﻨﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﺗﺠــﺮﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌـــﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺛــﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﻟﻢ ﻗﺮﺹ ﺍﺳﺖﺍﺻﻼ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺮﺹ ﻫﺎ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺿــﺮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﺁﺭﺍﻣﺶ ﺁﻏــﻮﺵ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤـــﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ quot ﻣﺮﺩﯼ quot ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ،ﻋﺸﻖ ﺩﻩ ﺯ

درخواست حذف این مطلب
خوشم آمد...  
...خیلی خوشم آمد اکثر اوقات شب و روزِ آیت الله العظمی بهاءالدینی ره به تفکر می گذشت. حتی سحر ها\- بعد از این که شب می خواند\- به تفکر می پرداخت. می فرمود «من روی یک جمله صحیفه سجادیه چندین سال فکر » و کراراً می فرمود «همین فکر ، دریچه هایی را روی انسان باز می کند؛ ولی طول می کشد»..یکی از شاگردان نقل می کند گاهی که با او از محلی عبور می کردیم، اگر مکانی مناسبی همچون سایه یک دیوار یافت می شد، آقا می فرمود «همین جا قدری بنشینیم و استراحت کنیم» عرض می «آ

درخواست حذف این مطلب
اعطای لقب سیدال علیه السلام از طرف خدا  
از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است «روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله ، در خانه حضرت زهرا علیهاالسلام بود و حسین علیه السلام در دامان ایشان قرار داشت. ناگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به سجده افتاد. سپس فرمود ای فاطمه پروردگار بی همتایت به من فرمود آیا حسین را دوست داری؟ عرض آری، حسین، نور چشم من است و گل خوش بو و میوه قلب من است. آن گاه درحالی که دست مبارک خود را بر سر حسین علیه السلام قرار داده بود، فرمود پروردگارم به من فرمود مبارک باد این

درخواست حذف این مطلب
توکل  
الطلاق وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻤﺎﻥ ﻧﻤﻰ ﺑﺮﺩ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ، ﻭ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﺪ ، ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ، ﻭ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﻰ ﺭﺳﺎﻧﺪ ؛ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻴﺰﻯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ . 3

درخواست حذف این مطلب
انار  
فى الحال منو انار... فى الحال منو غبار... فى الحال در ستیز... فى الحال منو پاییز پاییز را دوست دارم... بخاطر انارهاش ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺪﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭﻮﺍﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺎﻣﺒﺮﺍﺮﻡ ‏ ﺹ ‏ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﺪ ُﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺮُّﻣَّﺎﻥَ ﻓَﻠَﺴَﺖْ ﻣِﻨْﻪُ ﺣَﺒَّﺔٌ ﺗَﻘَﻊُ ﻓِ ﺍﻟْﻤَﻌِﺪَﺓِﺇِﻟَّﺎ ﺃَﻧَﺎﺭَﺕِ ﺍﻟْﻘَﻠْﺐَ ﻭَ ﺃَﺧْﺮَﺳَﺖِ ﺍﻟﺸَّﻄَﺎﻥ ﺃﺭﺑﻌﻦ ﻮﻣﺎ؛ ﺍﻧﺎﺭ ﺑﺨﻮﺭﺪ، ﻫﺮﺩﺍﻧﻪﺍ ﺍﺯ ﺍﻧﺎﺭ ﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ

درخواست حذف این مطلب
در پاسخ به شبهه یی که استعمال کلمه برق در حدیث نبوی را تخطئه می کند  
کلمه برق به معنای آذرخش و درخشش کلمه یی عربی و مورد استعمال در آیات قرآنی است و تشبیه چیزی به برق به معنای تشبیه به سرعت رویت آذرخش یا روشنایی آن و دیگر صفات مرتبط با این واژه استآیات مرتبط الروم وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَیُحْیِی بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﻢ

درخواست حذف این مطلب
۱۷۸- سوال و جواب اعر ... از رسول اکرم (ص)  
عرض ... میخواهم داناترین مردم باشم؟ حضرت فرمود از خدا بترس عرض ... میخواهم از خاصان درگاه خدا باشم؟ حضرت فرمود شب و روز قرآن بخوان عرض ... میخواهم همیشه دل من روشن باشد؟ حضرت فرمود که یاد مرگ را فراموش مکن عرض ... میخواهم همیشه در رحمت حق باشم؟ حضرت فرمود با خلق خدا نیکی کن عرض ... میخواهم از دشمن به من آفتی نرسد؟ حضرت فرمود همیشه توکل بخدا کن عرض ... میخواهم در چشم مردم خوار نباشم؟ حضرت فرمود پرهیزکار باش عرض ... میخواهم عمر من طولانی باشد؟ حضرت فرمود

درخواست حذف این مطلب
گزیده ای از سخنان ... رضا علیه السلام  
دامهای ... حضرت رضا علیه السلام فرمود ... نزد ... ان می آمد و با آنها سخن می گفت. روزی یحیی علیه السلام به ... فرمود «من می خواهم دام های تو را که با آن مردم را به دام می اندازی، مشاهده کنم.»و... برای مشاهده بقیه مطالب به ادامه مطلب بروید. باتشکر

درخواست حذف این مطلب
کرامت مولا علی (ع) ...  
سخن گفتن زمین با ... ع اسماء بنت عمیس گوید فاطمه زهرا س فرمود یکی از شب ها که علی ع بر من وارد شد مرا به هراس انداخت.عرض ... چگونه تو را به هراس انداخت ای سرور ... ن عالمین.فرمود شنیدم که زمین با او حرف می زد و او نیز با او سخن می گفت. سید مرتضی صوف باف www.soofbaf.ir

درخواست حذف این مطلب
گذشت 9  
البته حاکم ی در مواردی که صلاح بداند می تواند بنابر حکم حکومتی، از اجرای مجازات الهی جلوگیری کند. در تاریخ آمده است مردی نزد علی ع آمد و به سرقت خود اقرار کرد. حضرت فرمود آیا چیزی از کتاب خدا می خوانی؟ عرض کرد بله، سوره بقره را. فرمود دستت را برای سوره بقره بخشیدم. اشعث بن قیس که از سرکرده منافقان بود اعتراض کرد آیا حدّ خدا را تعطیل می کنی؟ حضرت فرمود تو درک نمی کنی که حدّ در جایی جاری می شود که سرقت با بیّنه و دلیل اثبات شود، اما اگر خود اقرار نم

درخواست حذف این مطلب
ناقص العضو دشمن ممنوع- گردن زن 6  
بنام خدا nbsp سهیل بن عمرو همان ی است که قریش برای انعقاد صلح حدیبیه بود و از اشراف و بزرگان قریش است که در جنگ بدر اسیر می شود و جزو انی است که باید فدیه خود را بپردازند تا آزاد شوند... nbsp حالا عینا از تاریخ طبری ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺮﺷﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺳﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻜﺮﺯ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺁﻣﺪ، ﻭﻯ ﺍﺳﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﺧﺸﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻟﺐ ﺯﻳﺮﻳﻨﺶ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻬﻴ

درخواست حذف این مطلب
دستور زبان عشق  
دست عشق از دامن دل دور باد می توان آیا به دل دستور داد؟ می توان آیا به دریا حکم کرد که دلت را یادی از ساحل مباد؟ موج را آیا توان فرمود ایست باد را فرمود باید ایستاد؟ آنکه دستور زبان عشق را بی گزاره در نهاد ما نهاد خوب می دانست تیغ تیز را در کف مستی نمی بایست داد

درخواست حذف این مطلب
  
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
آخرید بازدید ها
آرایه ای که بیش ترین قربانی را در کنکور به خودش اختصاصی می دهد صبحانه اسموتی art deco جونور تولید می کنیم تحویل میدیم هواوی honor گیگابایت شبکه کارت نمایش هواوی honor صفحه نمایش quad core برداری رایگان سوالات استخدام تامین اجتماعی علوم آزمایشگاهی no 309 26 b l m fragman zeti fox tv شهادت شهید ادریس تاریخ هجری علیهم شهادت رسید عتبات عالیات اماکن عتبات کتاب یاحسین کربلا نوشته یاحسین کربلا نوشته کتاب یاحسین کربلا ا 96 پایان 35 ماهگی دی این روزها آ ین رتبه و حداقل درصد قبولی ی مواد و متالوژی پردیس خودگردان صنعتی شریف فایل مجازاتهای تکمیلی و تبعی در مقررات فعلی weather live نخستین مرکز پخش قلم هوشمند قرآنی بصیر سنگین موتور سیکلت چوپانان راهی نایین موتور سیکلت سیکلت سنگین قطعات موتور انتظامی شهرستان راهی چوپانان موتور سیکلت سنگین قطعات موتور آیا انسانها موجودات فضایی هستند آیا در فضاهای دوردست آلین هست چنین دپرس چرای ی داشتم خیلی خوشحال اینکه میاد دوست داشتنی mtct master turkish crack team spearfish sd هویت ایرانی علی اکبر رائفی پور
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 1.957 seconds
RSS