رایگان در گوگل پلی عرضه گردید و مثل همیشه تصمیم گرفتیم نسخه ی سالم و تست شده آن را برای اولین بار در میان تمامی وبسایت های ایرانی حضور شما کاربران همیش ... فارسرویدی معرفی نماییم همانند نسخه ی دوم بازی پسران جنگ شما با یک بازی تیراندازی و تفن ... تمام عیار مواجه هستید همانطور که از اسم بازی می توان حدس زد ، این بازی بر پایه ی پیش بردن عملیات جن ... به صورت گروهی استوار است در واقع در این بازی شما علاوه بر مراقبت از خود، باید به فکر دیگر اعضای جوخه خ

درخواست حذف این مطلب