مری عزیز اینکه تو رو بخشیدم به خاطر اینه که تو هم آدم کاملی نیستی. تو هم نقص داری. منم نقص دارم. تمام آدم ها نقص دارن. حتی اون گ که کنار خیابون میریزه. وقتی بچه بودم می خواستم هر کاره ای بشم بجز اینی که هستم. برنارد هازل هاف میگه اگر تو یک جزیره ی متروکه بودم فقط باید با خودم کنار میومدم. چون فقط خودم بودم و نارگیل ها. گفت باید خودم رو با تمام اشکالاتی که داشتم قبول می انتخاب این اشکالات با ما نیست چون این اشکالات بخشی از ما هستن که باید باهاشون زند

درخواست حذف این مطلب