پدیده حیات تولد و مرگ فایل صوتی پدیده حیات تولد و مرگ درباره چگونگی شکل گیری نطفه انسان و دمیده شدن روح در آن پرداخته است. در این فایل صوتی یکی از جلسات درس علوم روحی توسط فرامرز ملاحسین طهرانی با موضوع پدیده حیات تقدیم می گردد. موضوعات فایل صوتی \- لقاح نطفه \- دمیده شدن روح در جسم \- همزیستی مادر با روح نوزاد \- تجانس روحی انسان با محیط خانواده و جامعه \- ریسمانهای نقره ای \- مرگ نام فایل صوتی پدیده حیات تولد و مرگ مدرس فرامرز ملاحسین طهرانی موضوع

درخواست حذف این مطلب